برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر به کجا باید مراجعه کرد؟

مطابق بند (پ) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و با توجه به منطوق … ادامه خواندن برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر به کجا باید مراجعه کرد؟ادامه مطلب