انتخاب نام کودک

انتخاب نام مناسب کودک


انتخاب نام مناسب برای کودک:

در اینجا وکیل خانواده در موسسه حقوقی کیانداد ، به بررسی موضوعات و سوالات مرتبط با گرفتن شناسنامه برای کودک و انتخاب نام مناسب کودک می پردازد:

انتخاب نام مناسب کودک

بر اساس تعالیم اسلامی و مقررات حاکم از اولین حقوق کودک بعد از تولد، انتخاب نام مناسب و اعلام ولادت کودک است. برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می ‌شود، انتخاب می ‌گردد.

عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامناسب با جنس نیز ممنوع است. همچنین هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد و نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.

همانطور که گفتیم داشتن نام و نام خانوادگی از عناصر مهم تشکیل دهنده هویت فردی یک کودک است و هر کودک نسبت به حفظ عناصر هویت فردی خویش حق مسلم دارد.

وظیفه گرفتن شناسنامه برای کودک بر عهده چه کسی است؟

برای اعلام ولادت، ثبت نام و نام خانوادگی کودک، برابر مقررات قانون ثبت احوال اعلام و امضای سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر می ‌باشد:

1- پدر یا جد پدری

2- مادر در صورت نبودن پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.

3- وصی یا قیم یا امین

4- اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می ‌باشند.

5- ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته است.

6- متصدی یا نماینده مؤسسه ‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

7- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

8- در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد، اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد، سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می ‌نماید، با قید نام کوچک و طرف غایب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌ شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری

9- در صورتی که طفل در مکانی متولد شود که خروج از آن ممنوع یا محتاج به اجازه مخصوص باشد مانند زندان و کانون اصلاح و تربیت، متصدیان این سازمان ‌ها مکلف می ‌باشند که ولادت را اطلاع داده و تسهیلات لازم را برای طی مراحل قانونی فراهم آورند.

آیا نگرفتن شناسنامه برای کودک مجازات دارد؟

مطابق ماده 3 از قانون تخلفات و جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، در صورت خودداری (اشخاصی که قانوناً وظیفه گرفتن شناسنامه را دارند) از گرفتن شناسنامه علاوه بر الزام به انجام وظیفه قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 000/50 ریال تا 000/300 ریال محکوم می ‌شوند و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

مهلت قانونی اعلام تولد نوزاد:

مهلت اعلام ولادت کودک پانزده روز از تارخ ولادت می‌ باشد و در صورتی که ولادت در حین سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد، مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می ‌گردد.

آیا برای ثبت تولد، گواهی پزشک لازم است؟

ثبت ولادت باید مستند به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه ‌ای که طفل در آنجا متولد شده است باشد، اگر گواهی پزشک وجود نداشت، ولادت کودک به گواهی دو نفر شاهد ثبت می‌ شود.

بنابراین ماما یا پزشکی که در زمان تولد نوزاد حضور و در زایمان دخالت داشته است هم مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام ولادت (پانزده روز از تاریخ ولادت طفل) می ‌باشد.

گواهی ولادت نوزادان چند قلو:

اگر مادر بیشتر از یک فرزند از بارداری به دنیا آورده می ‌بایستی برای هر نوزاد سند ولادت جداگانه به ترتیب تولد و با ذکر ساعت ولادت تنظیم شود.

تکلیف گواهی ولادت نوزادان بدون پدر چیست؟

تولد نوزادانی که پدر ندارند، توسط نماینده یا مأمور ثبت احوال ثبت می‌ شود و مراتب برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع داده خواهد شد.

اگر پدر و مادر نوزاد معلوم نباشند:

پیشنهاد ویژه کیانداد :   تغییر نام خانوادگی

در صورتی که پدر و مادر نوزاد معلوم نباشند نامهای فرضی و نام خانوادگی آزاد در محل اسامی ابوین قید گردیده و موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

همچنین تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب مقررات و با حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.

مجازات اطلاعات نادرست و صدور گواهی ولادت خلاف واقع :

اشخاصی که در مورد اعلام ولادت اظهارات بر خلاف واقع مطرح نمایند ماما یا پزشکی که در مورد ولادت گواهی خلاف واقع صادر نماید و اشخاصی که در مورد ولادت شهادت دروغ داده و شهادت آنها در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع مؤثر واقع شود، به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 000/200 ریال تا 000/000/1 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

همین طور هر کس عالماً و عامداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر و یا مادر واقعی در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و برگ ولادت یا شناسنامه دریافت نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

نسب کودک به چه معناست؟

نسب در لغت به معنای اصل، نژاد، قرابت و خویشاوندی می ‌باشد و در اصطلاح، عبارت است از رابطه خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که در اثر تولد به وجود آمده است.

اصولاً نسب دارای ریشه‌ای طبیعی است و از دیرباز با ضوابط گوناگونی در میان جوامع و قوانین مختلف به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است.

ایجاد نطفه (ترکیب تخمک زن با اسپرم مرد) از شرایط ایجاد نسبت و شکل گرفتن نسب می ‌باشد، اما در فقه و حقوق اسلامی، این نسبت و خویشاوندی زمانی معتبر است که مشروع شکل گرفته باشد.

کودکان چه حقی بر پدر و مادر خود دارند؟

اولین حق مسلم هر کودک قبل از انعقاد نطفه، انتخاب پدر و مادر شایسته برای او و ایجاد رابطه مشروع آن پدر و مادر در قالب ازدواج است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   حق انتفاع چیست؟

در حقوق ایران، نسب بر دو نوع تقسیم شده است:

1- نسب مشروع

2- نسب نامشروع

نسب مشروع نسبی است که منشأ آن ازدواج معتبر و قانونی باشد. به عبارت دیگر در نسب مشروع، انعقاد نطفه طفل در زمانی صورت گرفته است که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود داشته است. در این رابطه مشروع، پدر و مادر طفل، پدر و مادر قانونی و کودک آنان فرزند قانونی نام دارد.

 نسب نامشروع نسبی است که کودک در اثر نزدیکی زن و مردی که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد، به وجود آمده است.

آنجا که رابطه بین پدر و مادر طفل، مشروع و قانونی نبوده است، لذا کودک ناشی از این رابطه، فرزند نامشروع نام گرفته است.

اما با توجه اینکه طفل مذکور از نظر طبیعی و زیستی با پدر و مادر خود ارتباط دارد، لذا به چنین کودکی، فرزند اطلاق می گردد، و پدر و مادر چنین کودکی، پدر و مادر عرفی و کودک، فرزند نامشروع یا فرزند طبیعی نام دارد.

وضعیت قانونی کودک متولد از زنا (رابطه نامشروع)

مطابق ماده 1167 قانون مدنی، طفل متولد از زنا به زناکار ملحق نمی ‌شود و از پدر (زانی) و مادر (زانیه) خویش نیز ارث نمی ‌برد، اما این به این معنا نیست که مرد زناکار که طفل از نطفه او به وجود آمده است، وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل نداشته باشد، بلکه آثاری چون حرمت نکاح، حضانت و نفقه بر آن مترتب می ‌باشد و فرزند نامشروع از سایر حقوق فرزند شرعی (مانند اخذ شناسنامه، حضانت، نفقه و…) برخوردار می ‌گردد.

شما مخاطب گرامی می توانید سوالات خود را در زمینه حقوق کودک و انتخاب نام مناسب کودک و یا حقوق خانواده از وکیل طلاق در موسسه حقوقی کیانداد بپرسید.

یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *