0
تعویض پلاک خودروتعویض پلاک خودرو

مراحل انجام تعویض پلاک خودرو

مراحل انجام تعویض پلاک خودرو

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع تعویض پلاک خودرو بنا بر گفته کارشناس موسسه حقوقی کیانداد ، پس از انعقاد قرارداد و امضای مبایعه‌ نامه توسط خریدار و فروشنده و متصدی بنگاه و شهود، نوبت به تعویض پلاک خودروی موضوع معامله می ‌رسد.

ادامه مطلب …