0
تعطیلات کارگرانتعطیلات کارگران

سؤالات متداول در مورد تعطیلات کارگران

سؤالات متداول در مورد تعطیلات کارگران

حال می خواهیم در مورد تعطیلات کارگران که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده را در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

تعطیلات کارگران

سؤال۱: آیا پرداخت مزد تعطیل هفتگی کارگری که در طول هفته بیمار بوده و نتوانسته سر کار حاضر شود با کارفرماست یا با سازمان تأمین اجتماعی؟

ادامه مطلب …
0
مرخصی‌ در قانون کارمرخصی‌ در قانون کار

تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار

تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار

این موضوع اختصاص داده شده به مرخصی‌ در قانون کار که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده است و در اختیار مخاطبان و کاربران گرامی قرار می گیرد.

مرخصی‌ در قانون کار

مطابق ماده ۶۲ قانون کار (روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد) و مطابق تبصره یک همان ماده در امور مربوط به خدمات عمومی همانند آب و برق اگر روز دیگری به عنوان تعطیل تعیین شود همان حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و در هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

ادامه مطلب …