0
مدت کار در قانون کارمدت کار در قانون کار

مدت کار در قانون کار چه میزان است

مدت کار در قانون کار چه میزان است؟

اینک می خواهیم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد برای مخاطبان و کاربران گرامی در خصوص مدت کار در قانون کار چه میزان است توضیح بدهیم.

مدت کار در قانون کار

منظور از مدت، زمانی است که کارگر در طول شبانه‌روز به کار مشغول است. مطابق ماده 51 قانون کار (ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.

ادامه مطلب …