0
مجوز ساختمانمجوز ساختمان

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، تهیه زمین و مجوز ساختمان

اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، فصل دوم: تهیه زمین و مجوز ساختمان

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد مجوز ساختمان مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

مجوز ساختمان و اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیکی از سوی هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن

بر اساس ماده ۷ اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، هیأت مدیره مکلف است نقشه تفکیکی زمین خریداری شده را با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی اعضاء و بر اساس ضوابط و قوانین معماری و شهرسازی منطقه و طرح‌ های آماده‌ سازی توسط مهندسین مشاور دارای صلاحیت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) دارای رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تأیید مراجع ذی ‌صلاح (دارای صلاحیت) و ذی ‌مدخل (مؤثر) مانند شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی، ثبت و… برساند.

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل