0
قرارداد واگذاری زمینقرارداد واگذاری زمین

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی (بر اساس فصل هفتم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387)

موضوع قرارداد واگذاری زمین طبق نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد در این مقاله بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد .

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی

بر اساس ماده 40 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387، تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه (چهارگانه) مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی محسوب می ‌شود و بانک‌های عامل می ‌توانند به استناد این قراردادها و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی بهره‌ برداران، مطالبات و طلب ‌های خود را در صورت لزوم از طریق تملک (مالکیت) ملک اعم از اعیان (بنا) و حقوق عرصه و زمین ملک تبدیل به حال و دریافت نمایند.

ادامه مطلب …