0
فناوری ‌های تولید انبوه مسکنفناوری ‌های تولید انبوه مسکن

فناوری ‌های نوین (جدید) در عرصه تولید انبوه مسکن

فناوری ‌های نوین (جدید) در عرصه تولید انبوه مسکن

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع فناوری ‌های تولید انبوه مسکن را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

فناوری ‌های تولید انبوه مسکن

بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوری ‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌ آورد:

ادامه مطلب …