0
نفقه زننفقه زن

نفقه زن در ایام عده

نفقه زن در ایام عده چگونه است؟

حال در این مقاله به موضوع نفقه زن که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده می پردازیم و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

در شرع و دین بعد از طلاق و جدایی دیگر به زن نفقه و خرجی تعلق نمی‌ گیرد مگر در بعضی موارد که حتی بعد از طلاق او مستحق دریافت نفقه است.

نفقه بعد از طلاق زوجین (زن و شوهر) چگونه است؟

ادامه مطلب …
0
فسخ یا بطلان عقد بیمهفسخ یا بطلان عقد بیمه

فسخ یا بطلان عقد بیمه

فسخ یا بطلان عقد بیمه

این مقاله به بررسی موضوع فسخ یا بطلان عقد بیمه مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده با ما همراه باشید.

فسخ یا بطلان عقد بیمه چیست؟

فسخ عبارت است از اینکه یکی از طرفین قرارداد آن را با اراده خود به هم بزند. قرارداد فسخ شده از زمان فسخ به بعد فاقد اثر است ولی قبل از فسخ صحیح می‌باشد.

ادامه مطلب …
0

صلح عمری

صلح عُمریدر اصطلاح حقوقی، صلح عمری به معنای اعطای مالکیت مال به دیگری و نگهداشتن منافع آن به مدت عمر خود یا شخص ثالثی است، بنابراین مُصالح حق استفاده و اجاره دادن ملک به مدت عمر خود را دارد و پس از فوت او، مُتصالح، مالک عین و منافع می گردد،

ادامه مطلب …