0
عرضه مسکن اجاره ‌ایعرضه مسکن اجاره ‌ای

برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ‌ای

برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره ‌ای

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد عرضه مسکن اجاره ‌ای مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

عرضه مسکن اجاره ‌ای

بر اساس ماده ۴ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ (سازمان ‌ها و نهاد های عمومی غیردولتی مسئول گروه‌ های کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری ‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین (وقف کنندگان) مسکن ‌ساز با معرفی بنیاد مذکور) از حمایت‌ های زیر بهره ‌مند می‌گردند:

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل