0
صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکیصدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی

صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی برای استفاده از تسهیلات ارزی-ریالی برای ساخت مسکن

صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی برای استفاده از تسهیلات ارزی-ریالی برای ساخت مسکن

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی

بر اساس ماده ۲۸ آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک ‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند و روند صدور مجوز و ضمانت ‌نامه بانکی برای استفاده از تسهیلات و امکانات ارزی-ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان ۸۰% سرمایه ‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می ‌گردد و با تأیید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و بر اساس ضوابط و قوانین مربوط اقدام نماید.

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل