0
قوانین شناسنامه فرزند نامشروعقوانین شناسنامه فرزند نامشروع

قوانین مربوط به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

قوانین مربوط به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

در این مقاله می خواهیم درباره قوانین شناسنامه فرزند نامشروع را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

قوانین شناسنامه فرزند نامشروع

۱- قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵

در ماده یک قانون ثبت احوال ایران، وظیفه صدور شناسنامه در ایران بر عهده سازمان ثبت احوال است. با توجه به اطلاق عام این ماده، موضوع شامل فرزند نامشروع نیز می ‌شود. تبصره ذیل ماده ۱۶ همان قانون بیان می ‌دارد، اگر ازدواج پدر و مادر ثبت نشده باشد، اعلام تولد فرزند، باید توسط پدر و مادر انجام شود. اما اگر امکان مراجعه هر دو والدین و توافق آنها در اعلام ولادت نباشد، با مراجعه هر کدام از والدین، با قید نام کوچک شناسنامه صادر می ‌شود. اگر در این حالت مراجعه کننده مادر فرزند باشد، نام خانوادگی مادر به وی اختصاص می ‌یابد. یعنی با قید نام پدر در شناسنامه، نام خانوادگی مادر روی فرزند گذاشته می‌ شود.

اما اگر والدین (پدر و مادر) فرزند نامشروع مشخص نباشند، شناسنامه با مشخصات والدین فرضی برای فرزند صادر می ‌شود. اگر در مراحل بعدی، مشخصات والدین فرزند مشخص شد، با رأی دادگاه نسبت به اصلاح مشخصات پدر و مادر اقدام خواهد شد.

۲- رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس رأی وحدت رویه موصوف که از دیوان عالی کشور در مقام حل تعارض و اختلاف بین آرای صادر شده از شعب مختلف صادر شده است، زانی (مرد زناکار)، پدر عرفی طفل حاصل از رابطه نامشروع محسوب شده و موظف به دریافت شناسنامه برای طفل می ‌باشد. تنها موضوعی که در تکالیف و حقوق طفل متولد شده از زنا، بر اساس قانون و شرع به رسمیت شناخته نشده است، ارث بردن طفل متولد شده از زنا، از والدین و بالعکس می ‌باشد.

الزام به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

چنانچه زانی (مرد زناکار) که پدر عرفی فرزند نامشروع محسوب می ‌شود، با انکار رابطه نامشروع، نفی نسب فرزند نامشروع را مدعی شود. در این حالت، مادر طفل می ‌تواند با طرح دعوا در دادگاه خانواده، نسبت به اثبات نسب طفل نامشروع اقدام نماید. در این حالت اگر پدر طفل مشخص باشد، پس از ارجاع و واگذاری این امر به پزشکی قانونی و انجام آزمایشات DNA، حکم به اثبات نسب طفل نامشروع صادر می‌ شود. با صدور این حکم، والدین طفل به مجازات حد زنا محکوم می‌ شوند و بر اساس حکم دادگاه، اداره ثبت احوال نسبت به صدور شناسنامه برای فرزند نامشروع اقدام می ‌نماید.

مدارک لازم برای طرح دعوای اثبات نسب

۱- مدارک شناسایی مانند شناسنامه و کارت ملی

۲- شهادت شهود

۳- درخواست ارجاع (واگذاری) به پزشکی قانونی

از جمله مدارکی است که برای طرح دعوای اثبات نسب مورد نیاز است.

نحوه تقدیم دادخواست اثبات نسب

در تهران و مراکز استان ‌ها، خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، و در شهرستان ‌ها با مراجعه به دادگاه عمومی، نسبت به تقدیم دادخواست اثبات نسب اقدام می‌ نماید.

هزینه دادرسی دعوای اثبات نسب

هزینه دادرسی دعوای اثبات نسب، معادل هزینه دعاوی غیرمالی است.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی درباره قوانین شناسنامه فرزند نامشروع را با وکیل رابطه نامشروع موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

0
انتخاب نام کودکانتخاب نام کودک

انتخاب نام مناسب برای کودک

انتخاب نام مناسب برای کودک:

در اینجا وکیل خانواده در موسسه حقوقی کیانداد ، به بررسی موضوعات و سوالات مرتبط با گرفتن شناسنامه برای کودک و انتخاب نام مناسب کودک می پردازد:

انتخاب نام مناسب کودک

بر اساس تعالیم اسلامی و مقررات حاکم از اولین حقوق کودک بعد از تولد، انتخاب نام مناسب و اعلام ولادت کودک است. برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می ‌شود، انتخاب می ‌گردد.

ادامه مطلب …
0

گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجردگواهی تجرد، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می‌باشد.

ادامه مطلب …
0

گواهی حصر وراثت

گواهی انحصار وراثتپس از فوت متوفی، وراث یا یکی از ورثه برای دریافت گواهی حصر وراثت ابتدا باید فهرستی از تمامی اموال منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی محل سکونت متوفی ارائه نماید و رسید آن را دریافت کند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به مراجع قضایی که اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است، تقدیم نماید.

ادامه مطلب …
0

تغییر نام خانوادگی

نام خانوادگیبا توجه به موارد زیر می توان تقاضای تغییر نام خانوادگی را از اداره ثبت احوال درخواست نمود:

۱- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: تحفه ، گداپرور

۲- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند کلاهدار نگین جانی

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد: دنیل اف

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل