0
جرائم مواد مخدرجرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤال 1جرائم مواد مخدر: شرایط استفاده از عفو برای زندانیان جرائم مواد مخدر چیست؟

جواب:نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری

  • عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی
  • نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب (گرفتن) رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ 31/3/1396
  • عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی
  • تبصره: معاونت (همدستی) در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

سؤال 2جرائم مواد مخدر: شخصی با 20کیلوگرم تریاک دستگیر شده است. در حالی که ماشینی متعلق به شخص دیگری می‌باشد، آیا در این صورت می‌توان خودرو را از توقیف خارج کرد؟

جواب: بله، چنانچه فرد صاحب خودرو از عمل ایشان مبنی بر حمل مواد مخدر آگاه نبوده باشد و خودرو را جهت استفاده در امر دیگری به ایشان داده باشد می‌توان خودرو را از توقیف آزاد کرد.

سؤال 3جرائم مواد مخدر: جرم نگهداری 31 گرم مواد مخدر شیشه چقدر است؟

جواب: پيش از اين تهيه و توزيع هر ميزان شيشه تنها شش ماه حبس داشت ولي بر اساس قانون جديد، حمل، توزيع و نگهداري كمتر از 30 گرم شيشه مجازات حبس و بيش از آن مجازات اعدام دارد. همچنين در صورت تهيه، توزيع و نگهداري بيش از 100 گرم شيشه حتي اگر فرد متخلف سابقه كيفري نداشته باشد، اعدام مي‌گردد.

سؤال 4جرائم مواد مخدر: در جریان خرید و فروش مواد مخدر شیشه به مقدار ۱۴گرم ۴ نفر دستگیر شدند. یک نفر خریدار، یک نفر فروشنده و دو نفر هم به جرم معاونت. آیا جرم خرید و فروش بنابر تعداد نفرات تفاوتی دارد یا نه؟ یا برای همه بر مبنای میزان ۱۴گرم مواد حبس و جریمه در نظر گرفته می‌شود؟

جواب: خیر، مجازات هر کدام بر مبنای جرم ارتکابی می‌باشد که مجازات معاونت یک یا دو درجه پایین‌تر است‌.

0

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

در این مقاله سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر به پرداخته میشود؟

سؤال 1: شرایط استفاده از عفو برای زندانیان جرائم مواد مخدر چیست؟

جواب: نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری

  • عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی.
  • نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب (گرفتن) رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا تاریخ 31/3/1396.
  • عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی.
  • تبصره: معاونت (همدستی) در جرائم به استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد.

سؤال 2: شخصی با 20کیلوگرم تریاک دستگیر شده است. در حالی که ماشینی متعلق به شخص دیگری می‌باشد، آیا در این صورت می‌توان خودرو را از توقیف خارج کرد؟

جواب: بله، چنانچه فرد صاحب خودرو از عمل ایشان مبنی بر حمل مواد مخدر آگاه نبوده باشد و خودرو را جهت استفاده در امر دیگری به ایشان داده باشد می‌توان خودرو را از توقیف آزاد کرد.

سؤال 3: جرم نگهداری 31 گرم مواد مخدر شیشه چقدر است؟

جواب: پيش از اين تهيه و توزيع هر ميزان شيشه تنها شش ماه حبس داشت ولي بر اساس قانون جديد، حمل، توزيع و نگهداري كمتر از 30 گرم شيشه مجازات حبس و بيش از آن مجازات اعدام دارد. همچنين در صورت تهيه، توزيع و نگهداري بيش از 100 گرم شيشه حتي اگر فرد متخلف سابقه كيفري نداشته باشد، اعدام مي‌گردد.

سؤال 4: در جریان خرید و فروش مواد مخدر شیشه به مقدار ۱۴گرم ۴ نفر دستگیر شدند. یک نفر خریدار، یک نفر فروشنده و دو نفر هم به جرم معاونت. آیا جرم خرید و فروش بنابر تعداد نفرات تفاوتی دارد یا نه؟ یا برای همه بر مبنای میزان ۱۴گرم مواد حبس و جریمه در نظر گرفته می‌شود؟

جواب: خیر، مجازات هر کدام بر مبنای جرم ارتکابی می‌باشد که مجازات معاونت یک یا دو درجه پایین‌تر است‌.

0
سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدرسؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر

سؤال 1: شخصی با مقداری تریاک گرفته شده و این کار را با ماشینی که متعلق به شخص دیگری است انجام داده، آیا می ‌توان خودرو را از توقیف خارج کرد؟

جواب: اگر صاحب خودرو از عمل ایشان مبنی بر حمل مواد مخدر آگاهی نداشته باشد و خودرو را برای استفاده در امر دیگری به ایشان داده باشد می ‌توان خودرو را از توقیف آزاد نماید.

سؤال 2: آیا بازداشت یک روزه جهت اتهام مواد مخدر سوء پیشینه محسوب می ‌شود؟

جواب: چنانچه به جهت حمل مواد مخدر حکم محکومیت صادر نشده باشد، سوء پیشینه‌ای منظور نخواهد شد.

سؤال 3: آیا اقرار به گرفتن مواد مخدر توسط پلیس با زور و کتک دارای اعتبار است؟

جواب: عمل انجام شده توسط بازپرس غیرقانونی بوده و به دلیل اینکه به زور از شما اقرار گرفته ‌اند، هیچ اعتباری نخواهد داشت و بعد از صدور کیفرخواست می ‌توانید در دادگاه عنوان نمایید.

سؤال 4: در صورت اثبات جرم فروشنده مواد مخدر اگر سابقه نداشته باشد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می ‌شود؟

جواب: جزای نقدی، شلاق و حبس ۵ تا ۸ سال، که با توجه به نوع دفاع امکان تعلیق بخشی از حبس وجود دارد.

سؤال 5: مجازات پخش مواد مخدر شیشه و حمل سلاح سرد چیست؟

جواب: مجازات پخش مواد مخدر شیشه و حمل سلاح سرد جریمه نقدی و از پنج تا هشت سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق می ‌باشد.

سؤال 6- مجازات نگهداری بذر خشخاش چیست؟

جواب: مجازات افرادی که بذر خشخاش یا بذر هرگونه مواد مخدری به نیت کشت آن نگهداری یا حمل می‌ کند، جریمه نقدی و 70 ضربه شلاق است.

سؤال 7: آیا جرائم مربوط به مواد مخدر قابل گذشت است؟

جواب: خیر، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که رسیدگی و اجرای مجازات مشروط به شکایت شاکی باشد. جرم جنایی شاکی خصوصی ندارد و بر هم زننده امنیت عمومی می ‌باشد و به همین دلیل دادستان و جامعه به عنوان شاکی و مدعی ‌العموم به حساب می ‌آیند.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد سؤالات متداول در مورد جرائم مواد مخدر وکیل مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.