0
دعوای استرداد جهیزیهدعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد (پس گرفتن) جهیزیه

دعوای استرداد (پس گرفتن) جهیزیه

در این مقاله قصد داریم درباره موضوع دعوای استرداد جهیزیه را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

دعوای استرداد جهیزیه

بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، از اموال منقول (اموال قابل جابجایی مانند ماشین) که در محل زندگی مشترک زوجین (زن و شوهر) وجود دارد آنچه که معمولاً مورد استفاده زن قرار می ‌گیرد، متعلق به زن است و آنچه مورد استفاده مرد قرار می¬ گیرد به مرد تعلق دارد و بقیه با توجه به مقررات این قانون مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلافش اثبات گردد.

ادامه مطلب …