0
قرارداد ساخت توسط مشاورین املاکقرارداد ساخت توسط مشاورین املاک

قرارداد ساخت توسط مشاورین املاک

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط مشاورین املاک

قرارداد ساخت توسط مشاورین املاک را در موسسه حقوقی کیانداد زیر نظر وکلای حقوقی ملکی بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

قرارداد ساخت توسط مشاورین املاک

مسئولیت نوشتن و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت گاهی برعهده یکی از مشاورین املاک و آژانس‌های مسکن گذاشته می‌شود و گاهی توسط یکی از طرفین نوشته شده و توسط طرف دیگر امضا می‌شود. اما در هر حالت باید بدانیم که نوشتن و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت کار هر کسی نیست و نباید نسبت به آن بی‌توجه بود چون حتی در آن دسته از قراردادهای مشارکتی که توسط افراد متخصص و یا وکلای با تجربه هم نوشته می‌شود، باز هم در حین انجام تعهد و مراحل ساخت اختلافاتی بروز می‌کند که در قرارداد پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است چه برسد به آن دسته از قراردادهایی که توسط خود طرفین یا افراد بی‌تجربه نوشته می‌شود.

ادامه مطلب …