0
تخلفات تعاونی مسکنتخلفات تعاونی مسکن

بررسی تخلفات تعاونی مسکن

بررسی تخلفات تعاونی مسکن

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد تخلفات تعاونی مسکن مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

تخلفات تعاونی مسکن

دستورالعمل رسیدگی به شکایات شرکت ‌های تعاونی از جمله تعاونی مسکن

داوری در رسیدگی به شکایات شرکت‌ های تعاونی (تعاونی مسکن)

بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل داوری موضوع ماده فوق حسب مقررات اساس ‌نامه به ترتیب توسط اشخاص زیر صورت می‌گیرد:

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل