0
تأمین زمین و آماده‌ سازیتأمین زمین و آماده‌ سازی

تأمین زمین و آماده‌ سازی آن بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید

تأمین زمین و آماده‌ سازی آن بر اساس آیین ‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد تأمین زمین و آماده‌ سازی مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

تأمین زمین و آماده‌ سازی

بر اساس ماده ۱۹ آیین ‌نامه اجرایی این قانون کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و دستگاه ‌های دولتی و همچنین شرکت ‌هایی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی و زمین ‌های در اختیار خود که در چارچوب مکان ‌یابی موضوع ماده ۶ قانون قرار می‌گیرند (به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط ‌زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز باید پس از اعلام وزارتخانه مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.

ادامه مطلب …