0

رفع سوءاثراز چک برگشتی

چک برگشتیبه استناد ماده ۱۱ دستورالعمل حساب جاری، رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی، به یکی از طرق زیر، امکان‌‌پذیر است:
*تأمین موجودی حساب جاری
* ارائه لاشه چک برگشتی
*ارائه رضایت‌نامه و اقرارنامه محضری ذینفع چک به بانک

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل