0
بازنشستگیبازنشستگی

سؤالات متداول در مورد بازنشستگی

سؤالات متداول در مورد بازنشستگی

سؤال ۱: آیا کارفرما می‌تواند برای کارکنان خود تقاضای بازنشستگی نماید؟

جواب: بر اساس ماده ٧٨ قانون تأمین اجتماعی کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را حداقل ۵ سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی تعیین شده در این قانون به کار خود ادامه داده‌اند از سازمان درخواست نماید.

سؤال ۲ : چه مدارکی برای ارائه درخواست بازنشستگی لازم است؟

جواب: مشخصات هویتی مانند اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه تصاویر مربوطه و اصل دفترچه بیمه.

سوال ۳ : مستمری بیمه شدگانی که در دو یا چند کارگاه کار می‌کنند چگونه محاسبه می‌شود؟

جواب: در صورت درخواست بازنشستگی چنانچه در دو سال پایانی بیمه شده‌ای در دو یا چند کارگاه به کار اشتغال داشته و حق بیمه پرداخت کرده باشد، دستمزد کارگاه‌ها هر کدام به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار می‌گیرد و نهایتاً مجموع مبالغ محاسبه شده بابت هر کارگاه به عنوان مستمری استحقاقی بازنشستگی پرداخت خواهد شد.

سوال ۴ : آیا افرادی که ۶٠ سال سن دارند ولی ٢٠ سال سابقه نداشته باشند می‌توانند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند گردد؟

جواب: چنانچه بیمه شده‌ای دارای سابقه پرداخت حق بیمه‌ی کمتر از ۱۰ سال باشد، می‌تواند کسری آن را پرداخت کرده و به نسبت ١٠ روز از مستمری و حقوق برخوردار شود، چنانچه سابقه آنان بین ١٠ تا ٢٠ سال به نسبت همان سابقه، مستمری بازنشستگی دریافت خواهد کرد.

سوال ۵ : آیا بیمه شدگانی که ماهیت شغل آنان کار با اشعه و پرتو است، آیا در زمان بازنشستگی از سابقه ارفاقی هم بهره‌مند می‌شوند؟

جواب: افرادی مانند رادیولوژیست‌ها که تحت نظارت سازمان انرژی اتمی باشند از سنوات ارفاقی سازمان مذکور برخوردار بوده و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه و سابقه ارفاقی آنان به ٣٠ سال تمام برسد می‌توانند بازنشسته شوند.

سوال ۶ : آیا زنان بازنشسته هم می‌توانند کمک هزینه عائله‌مندی دریافت ‌کنند؟

جواب: بله، زنان بازنشسته به یکی از دو صورت زیر کمک هزینه عائله‌مندی دریافت می‌کنند:

الف) شوهر نداشته باشد، ولی فرزند داشته باشد.

ب) شوهر از کارافتاده کلی داشته باشد.

 

0

شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی چیست

شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی چیست؟

این مقاله در مورد شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده را در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

* رسیدن به سن تعیین شده در قانون

* داشتن سال ‌ها پرداخت حق بیمه به میزان تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی

بر مبنای دو عامل فوق احراز شرایط بازنشستگی بر اساس شرایط زیر صورت می‌ گیرد:

ادامه مطلب …
0
شرایط بازنشستگی زنانشرایط بازنشستگی زنان

شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار چگونه است

شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار چگونه است؟

این مقاله در مورد شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار که مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده را در اختیار خوانندگان و کاربران قرار می دهیم ما را همراهی نمایید.

شرایط بازنشستگی زنان در قانون کار

بازنشستگی زنان به چند صورت انجام می ‌شود که عبارتند از:

الف) سن بازنشستگی زنان بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ۵۵ سال است که در این صورت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می ‌تواند بازنشسته شود. در صورتی که مستمری و حقوق استحقاقی فرد کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق افزایش خواهد یافت.

ادامه مطلب …