0
تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقتتأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت

تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت

تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت

در این مقاله به بحث درباره تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

موسسه حقوقی کیانداد درباره تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت می گوید: بخاطر اینکه رسیدگی کردن به پرونده ها در دادگاه به خاطر زیادی پرونده ها زمان زیادی را می خواهد و برای نتیجه گیری کردن دعوا امکان دارد زمان زیادی طول بکشد و بعضی مواقع امکان دارد خسارتی هم در برداشته باشد از این رو قانونگذار راهکارهایی را در خصوص جلوگیری از این معضلات پیش بینی کرده است که به (تأمین دلیل) و (تأمین خواسته) و (دستور موقت) اشاره می کنیم.

در این خصوص وکیل با تشخیص درست خود و استفاده کردن از بهترین راهکارها به سادگی از وارد شدن خسارت حتی جبران ناپذیر به موکل جلوگیری کند.

ادامه مطلب …
0

طلب و بدهکاری چیست؟

طلب و بدهیدرباره اینکه طلب و بدهکاری چیست باید گفت وقتی شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض می‌دهد و توافق می‌شود که  گیرنده وجه ، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، اما چنانچه به تعهدش عمل نکند در این صورت پرداخت کننده وجه به عنوان طلبکار می‌تواند علیه فردی که به او وجهی را داده به عنوان بدهکار بابت طلبش (پولی که قرض داده) اقامه دعوا به خواسته (مطالبه طلب) نماید.

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل