0

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

تعریف مبایعه‌نامه و تفاوت آن با قولنامه

مبایعه‌‌نامه از دو کلمه (مبایعه) و (نامه) تشکیل شده است. مبایعه از ریشه بیع می‌باشد و بیع به معنای فروش است لذا مبایعه‌نامه را در عرف از واژه قولنامه به جای مبایعه‌نامه استفاده می‌شود و هر دو را به یک معنا به کار می‌برند

ادامه مطلب …
0

طلب و بدهکاری چیست؟

طلب و بدهیدرباره اینکه طلب و بدهکاری چیست باید گفت وقتی شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض می‌دهد و توافق می‌شود که  گیرنده وجه ، در تاریخ معینی آن را پس بدهد، اما چنانچه به تعهدش عمل نکند در این صورت پرداخت کننده وجه به عنوان طلبکار می‌تواند علیه فردی که به او وجهی را داده به عنوان بدهکار بابت طلبش (پولی که قرض داده) اقامه دعوا به خواسته (مطالبه طلب) نماید.

ادامه مطلب …
طراحی سایت و سئو سیبل