0

آمارهای مهاجرت

آمار مهاجرتآمارهای مهاجرت چه می گویند:

بر اساس گزارش بانک جهانی، کشور هند منفی ‌ترین نرخ خالص مهاجرت را دارد. نرخ خالص مهاجرت این کشور منفی ۲.۲۹۴ میلیون نفر اعلام شده است. پس از این،کشور بنگلادش با منفی ۲.۰۴ میلیون نفر در رتبه دوم و کشور پاکستان

ادامه مطلب …