عنوانآدرستلفن
آزاد تهران جنوب(دانشکده تحصیلات تکمیلی)جمالزاده- نبش کوچه خسرو-پ. ۴۸۴-۶۶۹۴۰۳۲
آزاد تهران جنوب-دانشکده تربیت معلم ۸بلوار کشاورز-خ دائمی-ک.سازمان آب-پ.۳۰۸۸۸۹۶۵۳۱۸
آزاد تهران جنوب-دانشکده فنی(مرکزی)ایرانشهر-نبش خیابان آذر شهر-پ.۲۰۹۳۰-۸۸۸۳۰۸۲۶
آزاد تهران مرکز-دانشکده شیمیولیعصر-زرتشت غربی-نبش کوچه کامبیز-پ.۸۸۸۸۹۶۲۶۶۷
آزاد تهران مرکز-دانشکده علوممیدان فلسطین-ضلع جنوبی میدان-پ.۱۱۴۶۶۹۵۴۵۹۰
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر ۲انقلاب-چهار راه ولیعصر-پ.۹۹۵۶۶۴۰۶۰۳۷
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر و معماریانقلاب-نبش خیابان فلسطین-پ.۱۰۱۳۶۶۴۶۵۴۸۶
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر و معماریانقلاب-چهار راه کالج-خ البرز۶۶۴۶۱۳۱۰
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر۱انقلاب-تقاطع خیابان فلسطین۶۶۴۶۰۰۳۰
آزاد تهران مرکز-دفتر مرکزیآزادی-اسکندری شمالی-خ فرصت شیرزای-پ. ۱۶۰۴-۶۶۴۳۶۶۸۲
آزاد تهران مرکز-معاونت دانشجوییفرصت شیرازی-ساختمان شماره۲۶۶۴۲۸۹۷۵
آزاد علوم انسانیمیدان سیفی(صفائیه) 
آزادتهران جنوب تربیت معلمشریعتی حقوقی پ۱۲۳کدپ ۱۶۱۱۹۷۷۵۲۹۶۷۵و۶
آزاد-مرکز تخصصی دوره های کوتاه مدتسید جمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)-خ نهم-پ.۲۶۸۸۷۱۰۸۰۸
آموزش عالی جهاد دانشگاهیاشرفی اصفهانی – شهرک هما 
آموزش عالی وزارت نفتبلوار شهید گلاب 
آموزشگاه وزارت راه و ترابریشهرک دانش خیابان تولایی 
آموزشگاه وزارت راه و ترابریشهرک دانش خیابان تولایی 
اراک-دفتر تهرانولیعصر-ک.فخاری-ساختمان ۵۱-پ.۴۸۸۹۰۸۳۸۵
ارتش-دانشکده پزشکیفاطمی-خ شهید سرهنگ اعتماد زاده۵-۸۸۰۲۸۹۳۱
ارتش-دانشکده پیراپزشکیفاطمی-خ سرهنگ اعتمادزاده-جنب بیمارستان ۵۰۱ ارتش۵-۸۸۰۲۸۳۵۰
ارومیه-دفتر تهرانولیعصر-خ شهید دانش کیا-پ.۳۶۸۸۸۰۲۸۸۶
اصفهان-دفتر تهرانولیعصر-ک.فخاری-پ.۶۸۸۹۰۲۱۱۵
الزهرامیدان ونک خیابان ده ونک 
امام حسین (ع)بزرگراه شهید بابایی
 
عنوانآدرستلفن
بوعلی سینا همدان-دفتر تهراناستاد نجات الهی(ویلا)-چهار راه شهید کلانتری-خ احمد لباف-ساختمان پزشکان ۲۱-طبقه همکف۳-۸۸۹۰۱۱۶۲
پردیس دانشگاه تهراناکباتان، فاز۳، بلوکD1۴۴۶۹۰۸۷۴
پرستاری شهید بهشتیشریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوچه هدیه 
پیام نوراستاد نجات الهی(ویلا)-خ فلاح پور-پ.۳۵۸۸۸۰۹۲۶۵
پیام نورمطهری(تخت طاووس)-خ فجر(جم)-انتهای کوچه مداین-پ.۵۸۷-۸۸۸۴۳۰۳۲
پیام نور-مرکز آموزش عالی پویشمیدان جهاد(فاطمی)-نرسیده به تقاطع ولیعصر-ک.غزالی-پ.۱۴۸۸۸۰۰۴۹۰
تبریز-دفتر تهراناستاد نجات الهی(ویلا)-بالاتر از سپند غربی-ش.۴۳-ط.پنجم۸۸۹۰۸۹۹۲
تربیت مدرسبزرگراه جلال آل احمد-بین کارگر شمالی و بزرگراه چمران۸۸۰۱۱۰۰۱
تربیت مدرس-دانشکده پزشکیبزرگرا۰ جلال آل احمد-تقاطع بزرگراه دکتر چمران۸۸۰۱۳۰۳
تربیت معلم تبریز-دفتر تهرانفرصت شیرازی-بین جمالزاده و کارگر شمالی-پ.۱۹۶۶۴۱۸۲۳۶
تربیت معلم سبزوار-دفتر تهرانفلسطین-ک. شهید ذاکری-پ.۷۸۸۸۹۲۶۰۷
تربیت معلم-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیمفتح(روزولت)-ش.۴۹۸۸۳۰۶۶۵۲
تربیت معلم-دانشکده شهید شرافت(دخترانه)انقلاب-بین چهار راه ولیعصر و چهار راه کالج-بن بست شهید سعید۶۶۴۶۰۸۰۹
تربیت معلم – دانشکده ادبیات و علوم انسانیمفتح (روزولت) جنوبی – نرسیده به میدان ۷ تیر – پ. ۴۹۸۸۳۰۶۶۵۱
تهران-اداره کل تربیت بدنیمیدان انقلاب-خ ۱۶ آذر-نبش خ پارسی-سالن شماره ۲۶۱۱۱۲۸۰۸
تهران-اداره کل تربیت بدنیمیدان انقلاب-جنب سینما بهمن-سالن شماره ۱۷-۶۶۴۸۳۵۲۶
تهران-دانشکده ادبیات و علوم انسانیانقلاب-دانشگاه تهران۶۶۴۰۷۴۲۱
تهران-دانشکده اقتصادکارگر(امیرآباد) شمالی-تقاطع بزرگراه جلال آل احمد-روبروی بیمارستان شریعتی۴-۸۸۶۳۴۰۰۱
تهران-دانشکده پیراپزشکیبلوار کشاورز-خ پورسینا-پ.۱۵۸۸۹۶۲۸۲۰
تهران-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیکارگر(امیرآباد) شمالی-بعد از خیابان پانزدهم-روبروی خوابگاه پسران۵-۸۸۰۰۹۹۹۰
تهران-دانشکده جغرافیاقدس-خ پورسینا-پ.۳۹۸-۶۶۱۱۳۳۶۷
تهران-دانشکده حقوق و علوم سیاسیانقلاب-دانشگاه تهران۶۶۴۰۹۵۹۵
تهران-دانشکده دامپزشکیآزادی-نبش خ قریب-نبش خ فرصت-پ.۱۶۶۹۲۳۵۱۰
تهران-دانشکده زبانهای خارجیکارگر(امیرآباد)شمالی-تقاطع بزرگراه جلال آلاحمد و بزرگراه چمران۶-۸۸۰۲۵۰۰۵
تهران-دانشکده علوم اجتماعیبزرگراه جلال آل احمد-نرسیده به پل نصر-جنب بیمارستان شریعتی۸۸۰۰۰۱۸۷
 
عنوانآدرستلفن
تهران-دانشکده فنیکارگر(امیرآباد)شمالی-دانشکده فنی-ساختمان معدن-ط.دوم۸۸۶۳۲۹۷۵
تهران-دانشکده محیط زیستانقلاب-ضلع شرقی دانشگاه تهران-نبش کوچه شفیعی۶۶۴۰۴۶۴۷
تهران-موسسه ژئوفیزیککارگر(امیرآباد)شمالی-مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران۸۸۰۲۱۰۸۳
تهران-واحد نقلیهخ ۱۶ آذر-خ ادوارد براون-ساختمان فولاد-واحد نقلیه دانشگاه تهران۶۶۴۶۲۰۵۶
جامع علمی کابردی-دانشکده علوم تحقیقات و فناوریبلوار کشاورز-خ کبکانیان-بن بست سوم-پ.۱۴۸۸۹۵۳۵۳۸
جامع علمی کابردی-دانشکده وزارت علومولیعصر-ضلع شمالی پارک ساعی-ک.اعی-پ.۱۸۸۸۷۹۷۰۴۰
جامع علمی کاربردی( واحد تهران ۴۳ )بزرگراه رسالت ،خیابان شهید کرد ،خ نهاندوست نرسیده به میدان بهشتی ، پلاک ۲۱۲۲۳۳۱۶۳۰
جامع علمی کاربردی-دانشکده پودمانیمطهری(تخت طاووس)-خ گلریز-پ.۱۶۸۸۳۰۷۵۷۰
جامع علمی کاربردی-دانشکده فرهنگ و هنرولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-پ.۵۵۲-ط.سوم-واحد ۳۵۸۸۹۰۸۹۰۳
جامع علمی کاربردی – دانشکده پودمانی دانشسارباهنر (نیاوران) – خ. دزاشیب – روبروی دبیرستان مدنی – پ. ۱۳۵۲۲۲۱۴۱۲۶~۷
جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر – واحد ۳۴بزرگراه کاشانی – خیابان بهنام – نبش کوچه ۱۶ – پلاک ۱/۲۴۴۰۴۷۷۷۳
حوزه علمیه الزهرااشرفی اصفهانی گلزار یکم 
خلیج فارس-دفتر تهراناستاد نجات الهی(ویلا)-نبش خ اراک-بن بست مهدی-پ.۲۰۹۸۸۹۰۵۳۹۸
خواجه نصرالدین طوسیخیابان جلفا خیابان کاویان غربی 
خواجه نصیرانتهای اتوبان وفادار 
دانشکده فنی انقلاب اسلامیبلوار معلم میدان معلم ضلع جنوب میدان۶۶۲۰۵۱۵۳و۵۵۹۰۰۹۵۹
دانشکده برق صنعتی مالک اشترلویزان ، خیابان شعبان زاده ، جنب کوی سازمان لویزان ۲۲۲۹۴۵۱۴۱-۶
دانشکده بهداشتبهشتی(عباس آباد)-خ خالد اسلامبولی 
دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزادمیدان هروی ، خ مکران جنوبی ،پلاک ۱۶۲۲۹۷۷۸۶۲
دانشکده صدا و سیماولیعصر-بزرگراه نیایش-جنب مجموعه ورزشی انقلاب۱-۲۲۰۱۴۶۹۰
دانشکده کامپیوتر ،معماری ، زبان انگلیسی دانشگاه آزخیابان استاد حسن بنا ،میدان شریفی ، خ شریفی غربی ، پلاک ۱۵۲۲۹۷۹۵۶۱
دانشکده محیط زیست دانشگاه شهید بهشتیبلوار نور ، جنب پارک ساحل۷۷۳۰۹۹۵۷-۶۷
دانشگاه آزادشریعتی خیابان آذرشهر کوچه یگان شرقی 
دانشگاه آزاد اسلامیپاسداران 
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب)خ نبردجنوبی-خ آهنگ۸۸۸۳۰۸۲۶
 
عنوانآدرستلفن
دانشگاه آزاد اسلامی تهران سماءجنت آباد شمالی بلوار المهدی استاد شهریار شمالی خیابان گلبرگ شرقی روبروی گلبرگ ۳ پلاک ۶ 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتسیمون بولیوار- خ حصارک 
دانشگاه آزاد اسلامی ولیعصرمیدان امام حسین (ع)/دماوند 
دانشگاه آزاد قیامدشتقیامدشت۲-۳۴۳۴۹۱۱-۰۲۹۲
دانشگاه آزاد واحد مرکزخیابان ولیعصر بن بست ترکش دوز 
دانشگاه آل طاها (دخترانه )بلوار کوهسار – خیابان مدرسه۴۴۳۰۹۴۳۳
دانشگاه ازاد فنی حرفه ای سماخیابان کوهسار – روبروی ساختمان OPG۴۴۳۵۱۸۸۳
دانشگاه امور مساجدخ.دانشگاه ساختمان امور مساجد 
دانشگاه بین المللی کیشخیابان شهید زلفی 
دانشگاه تربیت معلم شهید چمرانحکیمیه ،انتهای بلوار بهار۷۷۳۰۹۸۹۰-۳
دانشگاه تربیت معلم زینبمبارک آباد-تقاطع خیابانهای ارکیده و آزادی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۹ تهراجنت آباد شمالی بلوار المهدی استاد شهریار شمالی ارکیده شرقی پلاک ۳ 
دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنرواحد ۲۶فلکه دوم صادقیه بالاتر از سرای محله فردوس خیابان احسانگر۴۴۰۹۸۲۱۹
دانشگاه رجاییحسین آباد-خیابان مبارک آباد-خیابان شهید مجالی 
دانشگاه زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامیجنت آباد جنوبی ضلع جنوب غربی لاله غربی پلاک ۸۰ 
دانشگاه شاهداتوبان خلیج فارس 
دانشگاه شهید بهشتیبزرگراه شهید چمران – خیابان یمن – میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو – دانشگاه شهید بهشتی، سازمان مرکزی، کد پستی ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳۹ – ۲۹۹۰۱
دانشگاه صدرامتاهلین (صدرا پسرانه )بلوار کوهسار – خیابان مدرسه۴۴۳۰۹۴۳۴
دانشگاه صنعت آب و برقاتوبان وفادار-شهرک حکیمیه 
دانشگاه علامه طباطبائیعلامه جنوبی – نبش خ ۲۶ غربی 
دانشگاه علامه طباطبائیدهکده المپیک 
دانشگاه علم و صنعترسالت خیابان هنگام- میدان الغدیر 
دانشگاه علمی کاربردیآزادی جاده مخصوص کرج سه راه شیشه مینا روبه روی درب شیشه مینا جنب شهرک فرهنگیان۴۴۵۴۰۰۳۳-۵
دانشگاه علمی کاربردیم حسن آباد خ امام خمینی خ شهید میردامادی پ۵۶۶۷۰۷۱۵۸
دانشگاه علمی کاربردیاول کارگر جنوبی ک رشتچی پ۱۶
 
عنوانآدرستلفن
دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگرخ انقلاب خ ابوریحان خ لبافی نژاد پ۸۵۶۶۹۵۳۷۷۸
دانشگاه علوم انتظامیدهکده المپیک 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهخ جمهوری پ۲۳۱ 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتیخ دماوند-پ۶۲۶ 
دانشگاه علوم پیادهگلستان شرقی 
دانشگاه علوم و فنونگلستان شرقی 
دانشگاه فناوران تهرانخ دوم – بلوار بهزاد شمالی نرسیده به یادگار ضبع غرب 
دانشگاه مذاهب اسلامیخ .انقلاب خ.فلسطین جنوبی خ.روانمهر پ۵۶۶۴۶۵۲۵۲-۶۶۴۱۶۴۴۷
دانشگاه هنرجمهوری روبروی فروشگاه رفاه پ۱۵ 
دانشگاه هوایی شهید ستاریخیابان پادگان ابتدای ۲۰ متری شمشیری 
دانشکده افسریخ.امام خمینی 
دانشکده افسریم.پاستور 
دانشکده افسری و فرماندهی و ستادخ.دانشگاه جنگ 
دانشکده الهیات و معارفپاسداران خیابان گل نبی کوچه زمرد 
دانشکده پزشکی دانشگاه آزادخیابان شریعتی، خیابان خاقانی 
دانشکده تربیت بدنیشریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد 
دانشکده خلبانی معراجاکباتان، بلوار نفیسی۴۴۴۶۵۲۴۱
دانشکده داروسازی دانشگاه آزادشریعتی، خیابان یخچال، کوی یاسمن 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیخ کارگر نرسیده به چهارراه لشگر جنب پمپ بنزین پ۵۰۹۵۵۴۱۷۰۰۵
دانشکده زبان دانشگاه آزادشریعتی، جنب پل صدر، روبروی منطقه ۱۹ پستی 
دانشکده شیمی دانشگاه آزادشریعتی، بالاتر از وحید دستگردی، کوچه دفتری شرقی 
دانشکده صنعت هواپیماییبلوار معراج خیابان فرودگاه 
دانشکده علوم قرآنی خوابگاه کوثر بانضمام چاپخانه وزخ.استخر 
دانشکده فنی دختران شریعتیانتهای خانی آباد نو – خیابان دانشگاه۹-۵۵۰۰۳۳۳۷
دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر(عج)کیانشهر
 
عنوانآدرستلفن
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهراشریعتی، خیابان یخچال 
دانشکده هنری علمی کاربردیخ فلسطین جنوبی خ لقمان الدوله ادهم پ۲۵۶۶۴۱۳۱۹۳
دندانپزشکی دانشگاه آزادپاسداران خیابان نیستان دهم 
ساختمان دانشگاه آزاد اسلامیخ.وحید نظری 
ساختمان دانشگاه شاهدخ.شهدای ژاندارمری 
ساختمان دانشگاه مذاهب اسلامیخ.روانمهر نرسیده به فلسطین 
شاهدخ انقلاب -خ.شهدای ژاندارمری -پ۲۰۳۶۶۴۱۷۳۴۰
شاهد-دانشکده پرستاری و ماماییفلسطین-خ ایتالیا-ش.۱۳۸۸۹۵۴۴۱۲
شاهد-دانشکده پزشکیبلوار کشاورز-خ دهکده-بعد از خ زیبا-روبروی سازمان آب-پ.۲۹۸۸۹۶۴۷۹۲
شاهد-دانشکده دندانپزشکیفلسطین-خ ایتالیا-بعد از چها راه وصال۸۸۹۵۶۲۲۷
شاهد-دانشکده علوم پزشکی و انسانیکارگر(امیرآباد)شمالی-بالاتر از میدان انقلاب-بین خ فرصت و نصرت-پ.۱۱۵۶۶۴۱۸۲۱۶
شاهرود-دفتر تهرانانقلاب-بن بست شاهرود-پ.۳۲۱-۸۸۸۰۷۶۸۰
شهید چمران اهواز-دفتر تهرانوصال شیرازی-بالاتر از خ بزرگمهر-ک. فردانش-پ.۱۵۸۸۹۶۳۵۳۶
شیراز-دفتر تهرانانقلاب-خ استاد نجات الهی-ک.مراغه-پ.۷۸۸۸۹۱۱۱۸
صنعت آب و برقاتوبان وفادار، شهرک حکیمیه ، ابتدای بلوار بهار۷۷۳۱۳۰۶۳
صنعت نفت مرکزیخ حافظ-بالاتر از چها راه کالج-نبش کوچه شیرین۳-۸۸۹۱۰۴۰۱
صنعتی اصفهان-دفتر تهرانقائم مقام فراهانی-خ مشاهیر-ک.شهرود-ش.۲۸-ط.اول۸۸۸۲۲۰۹۰
صنعتی سهند-دفتر تهرانکریم خان زند-خردمند جنوبی-ک.شهید مهاجر-پ.۱/۱۸-۸۸۸۳۵۸۹۷
علامه طباطبائیکریم خان زند-نبش خ آبان شمالی-پ.۱۱۴۵-۸۸۹۰۱۵۲۱
علامه طباطبائی-دانشکده اقتصادبهشتی(عباس آباد)-تقاطع خ احمد قصیر-پ.۴۲-۸۸۷۲۵۴۰۰
علامه طباطبائی-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-ش.۱خالد اسلامبولی(وزرا)-خ یازدهم-پ.۱۸۲-۸۸۷۱۶۹۱۱
علامه طباطبائی-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-ش.۲خالد اسلامبولی(وزرا)-خ هفتم۷۰-۸۸۷۱۷۱۶۸
علامه طباطبائیشریعتی خیابان گل نبی پلاک ۹ 
علمی پژوهشی علوم پیراپزشکی – دانشکده پیراپزشکیدربند – نرسیده به میدان قدس۲۲۷۰۷۳۴۶
علمی کاربردیبلوار یاس – خ فجر – روبروی گلستان ۱۴۴۵۳۶۰۰۵-۷
 
عنوانآدرستلفن
علمی کاربردیبلوار یاس – خ گل محمدی – بنش خ ۶۵۴۴۵۶۲۴۴۴ – ۴۴۵۲۵۰۳۰
علمی کاربردیتهرانسر غربی – چهارراه صدف – کوچه شهید ترابی – پ ۳۴۴۵۱۱۷۶۱-۲
علوم پایه زنجان-دفتر تهرانولیعصر-خ بزرگمهر-پ.۵۱-ساختمان شماره ۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی-ط.سوم۶۶۴۱۲۷۰۳
علوم پزشکی اهواز-دفتر تهرانکریم خان زند-بعد از خ خردمند جنوبی-نرسیده به میدان هفت تیر-ک.عارفادیب-پ.۴۶-ط.اول۸۸۸۳۸۰۰۳
علوم پزشکی تهران-دانشکده ابوریحانقدس-خ طالقانی۴-۶۶۴۱۹۹۸۳
علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقاتقدس-روبروی داندانپزشکی-ساختمان سبز بهداشت۶۶۴۶۵۴۰۴
علوم پزشکی تهران-دانشکده پرستاری و مامائیمیدان توحید۶۶۹۳۷۱۲۰
علوم پزشکی تهران-دانشکده پیراپزشکیانقلاب-قدس-ک.فردانش۸۸۹۶۷۷۳۴
علوم پزشکی تهران-دانشکده داروسازخ ۱۶ آذر۸-۶۶۹۵۹۰۹۰
علوم پزشکی تهران-ساختمان مرکزیبلوار کشاورز-نبش قدس 
علوم پزشکی رفسنجان-دفتر تهرانکارگر(امیرآباد)شمالی-خ نصرت غربی-ک.باغ نو-پ.۱۷-ط.اول۸-۶۶۴۲۸۱۳۷
علوم پزشکی همدان-دفتر تهرانمیدان جهاد(فاطمی)-خ کامران-پ.۲۸۸۸۹۰۵۰۲۴
علوم پزشکی یزد-دفتر تهرانکارگر(امیرآباد)شمالی-خ یکم-پ.۴۴۱-۸۸۰۲۴۴۵۰
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-دفتر تهرانکریم خان زند-خ حافظ-سمت راست کوچه دوم-ک.ایران-پ.۵۹۶۸۸۸۹۰۰۴۰
فنی و مهندسی آزاد اسلامیآفریقا بعد از پل میرداماد قبادیان غربی 
قائمیه تهرانخیابان برادران شیخیابان شعبانی‏ خیابان ممتاز‏ پلاک۳۰ 
قالبسازانخیابان حقوقی‏ خیابان ش حمیدرضا طاهریان‏ 
قشم-دفتر تهرانحافظ-خ البرز-بن بست البرز-پ.۲۶-ط.سوم۶۶۴۶۶۶۷۳
کاشان-دفتر تهرانجمالزاده-ک.معینی-پ.۱۰۶۶۹۲۷۶۸۸
گیلان-دفتر تهرانسید جمال الدین اسد آبادی(یوسف آباد)-نبش کوچهیکم-پ.۱۱۸۸۹۵۷۰۸۶
لرستان-دفتر تهرانوصال شیرازی-کوچه حجت دوست-پ.۸۸۸۹۶۲۸۲۴
مازنداران-دفتر تهرانکریم خان زند-خ حافظ-بن بست ایران-پ.۵۹۶۳-۸۸۸۹۱۰۱۲
مجتمع آموزشی عالی حضرت زینبتهران میدان آزادئ خیابان آزادئ بعدازپمپ بنزین کوچه شهیدمیرقاسمی 
مرکز آموزش عالی زبانخیابان ش دکتر بهشتی‏ ک سیزدهم‏ 
مرکز آموزش عالی علوم بانکداریمیدان هروی ، خ مکران جنوبی ،بوستان دهم۲۲۹۴۹۷۹۳
 
عنوانآدرستلفن
مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنرخیابان سپاه‏ کوی رضاابراهیم قزوینی‏ 
مرکز اموزش علمی کاربردی-واحد ۲۱خیابان بهارشمالی‏ خیابان شهید جواد کارگر‏ 
مرکز آموزش عالی امام خمینیخ.دانشگان نرسیده به میدان انقلاب 
مرکز آموزش عالی عصر دین و دانشخ ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی جنب شرکت گلرگنگ پ۱۸ ط سوم۸۸۷۹۷۰۴۰
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکوشاهین شمالی جنب پارک بزرگمهر خیابان بزرگمهر پلاک ۶ 
مرکز آموزش عالی کاربردیولیعصر جنب ک.وزیری پ۷۷۶۶۹۵۳۰۸۷
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنرخ انقلاب چهارراه کالج پ۱۰۲۶۶۷۲۷۰۳۳
مرکز آموزشی علمی و کاربردی صنعت هوانوردیکیلومتر ۵ جاده مخصوص رو به روی کارخانه شیشه سازی مینا شهرک فرهنگیان غرب تهران۴۴۵۴۰۰۳۸
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرانخیابان وحید دستگردی، کوچه البرز، خیابان قبادیان 
مرکز تحقیقات صنعتی دانشگاه آزادبزرگراه تهرانپارس-دماوند-خیابان محرابیان 
مرکز تربیت معلم باهنرپل حافظ 
مرکز تربیت معلم بلال حبشیخ وحدت اسلامی ابتدای خ فرهنگ ک شهید غفاری مرکز تربیت معلم بلال حبشی۵۵۳۸۷۰۰۹
مرکز علمی کاربردی منطقه ۷ تهرانشهر زیبا، خ کانون۴۴۳۳۲۹۰۰
معاونت آموزشی دانشگاه تهرانخ انقلاب خ فخر رازی پ۷-۱ 
موسسه آموزش عالی کارخ احمد قیصر بخارست ک دوازدهم پ۱۸۸۸۷۳۸۳۴۳
موسسه آموزشی پودمانیبزرگراه جلال آل احمد – نبش شیخ فضل الله۸۸۲۵۴۸۵۲
موسسه ارشاد دماوندخ انقلاب خ فلسطین خ شهدای ژاندارمری۶۶۴۸۳۶۰۶
موسسه علمی آموزشی طنینخیابان شریعتی، ایستگاه یخچال 
نمایندگی دانشگاه فردوسی مشهدخیابان محسن عباس اصفهانی‏ پلاک۴ 
نوآوران عصردانشخیابان برادران شیخ شعبانی‏ ک گلسر 
هنر-دانشکده کاربردیولیعصر-نرسیده به میدان-روبروی خ بزرگمهر۶۶۴۰۱۲۰۲
هنر-ساختمان مرکزیفاطمی-خ پروین اعتصامی-ک.یکم-پ.۴۳۷-۸۸۹۵۴۶۰۶
هیواخیابان ترکمنستان‏ ک سرو‏ 
وزارت تعاون-دانشکده مرکز آموزشولیعصر-خ بزرگمهر-خ براداران مظفر-پ.۱۰۴۶۶۴۰۲۵۶۳
وزارت علوم-دانشکده امور اقتصادی-ش.۴حافظ-خ رودسر-بن بست سوم-پ.۵۸-ط.سوم و چهارم۶۶۴۱۵۶۸۷
وزرات علوم-دانشکده امور اقتصادی-ساختمان مرکزیسمیه-بین نجات الهی(ویلا) و قرنی-نبش کوچه افشار۳-۸۸۸۰۹۸۹۱
ولیعصر رفسنجان-دفتر تهرانکارگر(امیرآباد)شمالی-خ نصرت-ک باغ نو-پ.۱۷-ط.سوم۶۶۴۲۸۰۷۰
کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد