منطقه پستینام دفترنام متصدیتلفننشانی
منطقه ۱۱باجه مرکزی  منطقه ۱۱محمد جعفریان۳۳۹۹۳۷۱۵م امام خمینی خ سعدی جنوبی ک پست
منطقه ۱۱مقرفرستندهنصرت الله مرجانیان۳۳۹۵۵۲۰۸م امام خمینی خ سعدی جنوبی ک پست
منطقه ۱۱پانزده خردادبزدان رجبی۳۳۱۱۰۱۶۸خ ۱۵ خرداد روبروی بازار آهنگران پ۳۹۱
منطقه ۱۱چهارسوقحمید رحیمی فروشانی۵۵۶۲۷۰۳۶بازار چهارسوق بزرگ  پ۱۳۵
منطقه ۱۱فیاض بخشمحمد علی حسین آبادی۷۷۵۳۰۷۴۶خ براداران قاعدی نرسیده به چهارراه فخر آباد پ ۳۰
منطقه ۱۱صفاریعباسعلی زندی فرد۳۳۵۲۱۳۱۳خ ۱۷ شهریور جنوبی خ مجید حدادعادل پ۵
منطقه ۱۱آبسردارناصر نوری۳۳۱۲۱۲۱۸خ مجاهدین چهارراه آبسردار  پ ۲۵۶
منطقه ۱۱اسلامبولعبدالله کرمانی۳۳۱۱۶۳۸۴خ جمهوری چهارراه اسلامبول بازار کویتی ها پ۳۹۷
منطقه ۱۱بیمهبابک علاءالدینی۳۳۹۱۳۳۵۳خ سعدی ک بیمه پ۴
منطقه ۱۱بهارستانمحسن نیک پی۳۳۱۲۶۲۰۸خ مصطفی خمینی نرسیده به سرچشمه پ ۸۷۷
منطقه ۱۱داراییمرتضی امین الرعایا۳۳۹۶۷۸۴۸م ارگ خ صوراسرافیل خ ناصر خسرو
منطقه ۱۱فروزشمحمد دانیالی۵۵۳۷۴۴۴۰وحدت اسلامی خ فروزش پ ۱۹۳
منطقه ۱۱شوشفرهادذوالنورنیا۵۵۳۳۱۰۱۲خ شوش شرقی پ ۴۴۰
منطقه ۱۱وحدتاحمد زیوری درخشنده۵۵۶۳۰۰۰۳خ وحدت اسلامی روبروی آگاهی تهران بزرگ پ ۱۹۱
منطقه ۱۱پارک شهرمحمد حسن زندی۵۵۱۵۲۲۰۰پارک شهرخ امام خمینی ساختمان باستان پ۱۲۴
منطقه ۱۱برنامه و بودجهولی قانع۳۳۱۱۹۰۱۹م بهارستان خ شریعتمدارخ دانشسرا پ۱۰
منطقه ۱۱ارشادچنگیز فرخ۳۸۵۱۲۲۶۴م بهارستان خ دانشسرا خ کمال الملک
منطقه ۱۱مجلسعلی اصغر محبی کیا۳۹۹۳۲۲۷۴خ مجاهدین اسلام روبروی ساختمان مجلس
منطقه ۱۱شهرداریامیر عباس احمدی۹۳۸۴۱۱۴۳۴۷خ ایرانشهر ک مینوشهر انتهای کوچه سمت راست ساختمان تدوین ط دوم
منطقه ۱۱بانک ملیمنوچهر رنجبر۹۱۲۵۴۰۷۹۹۰خ فردوسی کوچه بانک کوچه میرزا محمد کوچه میرشکار۲پ۲
منطقه ۱۱بانک ملتمجید حلال خور۹۱۲۸۱۶۵۱۵۶خ قرنی نبش خ طالقانی روبروی بیمه اسیاپ۷۷
منطقه ۱۱بانک تجارتمجید ناصرالاسلامی۳۳۹۶۲۱۲۱م استقلال ک محمد رضا فخرائی پ ۲۶۳
منطقه ۱۱بانک مسکنمحمدمرجانیان۶۴۵۷۳۱۱۷خ فردوسی شعبه بانک مسکن
منطقه ۱۱ثبت اسنادشمالشرقمحمود صفرپور۸۸۰۵۹۶۲۱یوسف آباد خ سید جمال الدین اسد آبادی نرسیده به بزرگراه همت
منطقه ۱۱ثبت اسناد  جنوبمهرداد بروجنی۶۶۴۶۰۵۲۴خ شیخ هادی نبش ک رجب بیگی پ ۳۶۶
منطقه ۱۱دفتر پزشکی قانونیعاطفه حاجی ابراهیمخیابان بهشت سازمان پزشکی قانونی
منطقه ۱۱موزه ارتباطاتمحبوبه خلیلیخیابان امام خمینی روبروی خیابان خیام موزه ارتباطات
منطقه ۱۳باجه مرکزیعبداله طیبی۶۶۹۷۸۱۶۴چهارراه لشگر، ساختمان مکانیزه
منطقه ۱۳دفترشهید یوسفیانفریده امیری۶۶۹۵۲۲۶۰خ انقلاب، خ شهدای ژاندارمری
منطقه ۱۳دفتر قصرالدشتمحمد فضل الهی۶۶۸۳۹۵۹۰خ دامپزشکی، خ ناصری، پ ۱۰۰
منطقه ۱۳دفتر پاستورمعصومه محمد خانی۶۶۴۰۹۱۵۳میدان پاستور، خ پاستور شرقی
منطقه ۱۳دفترپاسدارانحسن علی بخشی۴۴۵۰۶۶۰۰تهرانسر، خ طهماسبی،پ ۴۵
منطقه ۱۳دفتر والفجرامیر حسین شعبانی۶۶۸۰۸۸۶۶بزرگراه فتح، بعد ازکارخانه شیر پاک
منطقه ۱۳دفتر مالک اشترمهرداد عباسی۶۶۸۳۰۵۳۵خ مالک اشتر،بین جیحون و کارون پ ۵۰۶
منطقه ۱۳دفتر رازیمجید سیف۵۵۳۸۷۵۵۵خیابان ولیعصر، میدان رازی
منطقه ۱۳پل امامزاده معصوممجتبی حسابی۵۵۷۰۰۸۶۹خ قزوین، عبیدزاکانی،خ مهدوی پ ۸۸
منطقه ۱۳شهرک فکوریاسلام امیری۴۴۶۴۲۲۲۹بلوک ۱۷ شهرک فکوری
منطقه ۱۳شهرک اکباتانمحمد سلیمانی۴۴۶۶۴۲۷۵فاز۱ شهرک اکباتان، بازارچه ۶
منطقه ۱۳دانشگاه هوائیمحمد موسوی۶۶۱۹۳۵۸۶خ شمشیری، خ امام محمدباقر
منطقه ۱۳ایران خودروامیر قنبری۴۸۲۲۲۰۸۰جاده مخصوص کرج، خ شهدای ایران خودرو
منطقه ۱۳جوادیهداود قمی۵۵۴۶۲۲۵۶خ ۱۰ متری جوادیه
منطقه ۱۳دفترآزادیاسماعیل جعفریان۶۶۰۱۷۹۶۶خ آزادی، بین جیحون و آذربایجان
منطقه ۱۳باجه مرکزیجبرائیل اسماعیلی۶۵۲۵۱۱۲۰شهریار شهرک اداری باجه مرکزی
منطقه ۱۳ولیعصرشهریار سالاریان۶۵۲۲۵۹۴۲شهریار خ ولیعصر چهارراه مخابرات
منطقه ۱۳انقلابمحمدرضا گودرزی۶۵۲۲۵۹۴۳شهریار خ انقلاب جنب امام زاده اسماعیل
منطقه ۱۳فاز ۳ اندیشهعباس علیزادنیا۶۵۵۵۵۶۶۶فاز ۳ اندیشه روبروی شرکت عمران اندیشه
منطقه ۱۳صباشهرسعید نوروزی۶۵۶۲۳۳۳۴صباشهر خ شهید رچائی جنب پارک
منطقه ۱۳شاهدشهرحسن ایمانی۶۵۴۴۷۹۶۹شاهدشهر بلوار شهدا خ آزادی جنب شهرداری
منطقه ۱۳وحیدیهحامد ابراهیمی۶۵۶۳۳۲۸۰وحیدیه بلوار شاهد
منطقه ۱۴باجه مرکزیعلی گل ملکی۸۸۹۱۲۶۰۹ضلع شمال غربی میدان ولیعصر منطقه ۱۴ پستی
منطقه ۱۴شهرک قدسفرنوش معظمی گودرزی۸۸۳۶۲۱۲۲شهرک قدس – خیابان ایوانک جنب وزارت بهداشت و درمان
منطقه ۱۴صادقیهعلی افشار مطلق۴۴۲۴۱۳۱۱خیابان ستارخان بین فلکه اول و دوم صادقیه
منطقه ۱۴کوی دانشکاهاصغر قنبری ویکی۸۸۶۳۰۳۴۳کارگر شمالی بالاتر از جلال آل احمد جنب خوابگاه
منطقه ۱۴شهید قناعتعلی احمدی نژاد۸۸۷۰۲۷۳۷خیابان سید جمالدین اسدآبادی خیابان سوم
منطقه ۱۴شهید بادامیاکبر هدایتی۶۶۹۴۶۵۰۰بلوار کشاورز خیابان جمالزاده شمالی نبش کوچه واحدی
منطقه ۱۴شهید اسکندریمحمد هادی زاد چوشلی۶۶۹۲۸۵۰۴خیابان اسکندری شمالی روبروی شهرداری منطقه ۱۰
منطقه ۱۴دانشگاه امام صادق (ع)حمید پری آذر۸۸۰۷۲۱۲۲پل مدیریت جنب دانشگاه امام صادق
منطقه ۱۴آیت الله کاشانیمنصور شریفلو۴۴۱۳۳۷۰۰خیابان کاشانی بلوار آلاله خیابان سرو نبش خیابان ۷
منطقه ۱۴ستارخانکامران باقری گل رودی۶۶۵۱۱۰۹۸خیابان ستارخان نبش شادمهر
منطقه ۱۴شهرزیبامهدی شیخ نژاد۴۴۳۱۴۴۴۶خیابان کاشانی نرسیده به شهر زیبا منازل مسکونی بلوک ۴۲
منطقه ۱۴شهرآراداود بهرامی علیائی۸۸۲۶۴۵۸۷ضلع شمالی پارک شهرآرا
منطقه ۱۴لالهالیاس آقاجانی۸۸۹۶۰۹۹۰خیابان فاطمی جنب هتل لاله
منطقه ۱۴بانک کشاورزیمیثم نوروزی۸۸۲۷۸۸۱۰پل گیشا نبش پاتریس لومبا داخل بانک کشاورزی
منطقه ۱۴شهرک آزمایشحمید مرعشی۸۱۲۵۳۸۸۲بزرگراه جلال آل احمد داخل شهرک آزمایش
منطقه ۱۴دانشگاه شریفمهدی آرمیونی۶۶۱۶۴۸۶۸خیابان آزادای داخل دانشگاه شریف
منطقه ۱۴تامین اجتماعیکاظم لطفی۶۴۵۰۲۱۹۹خیابان آزادی داخل سالن تامین اجتماعی
منطقه ۱۴دانشگاه تربیت مدرسحمید رضا خوبان شهرکی۸۸۲۲۰۲۹۴پل گیشا داخل دانشگاه تربیت مدرس
منطقه ۱۴دانشگاه علامه طباطباییغلامحسین عینی پور۴۴۷۳۷۵۸۴دهکده المپیک میدان ورزش دانشگاه علامه طباطبایی
منطقه ۱۴بیمارستان بقیه اللهصفر احمدی۸۲۱۶۲۵۰۸خیابان ملاصدرا داخل بیمارستان بقیه الله
منطقه ۱۴دفتر گذرنامهحبیب احدی۸۱۸۲۷۷۹۴شهرآرا داخل ساختمان گذرنامه
منطقه ۱۴مخابرات شاهدرسول حشمتی۸۸۲۹۴۷۱۹تقاطع کردستان و ملاصدرا
منطقه ۱۴اداره پست شهرستان قدسابراهیم فاضل۴۶۸۱۸۸۰۰خیابان عمارت اداره پست شهرستان قدس
منطقه ۱۴شهید بهشتیمحمد اسکندر زاده۴۶۸۲۰۰۶۰خیابان شهید دفتر پست شهید بهشتی
منطقه ۱۴اداره پست شهرستان ملاردمحمد رضا شیدایی۶۵۶۷۳۰۱۴بلوار رسول اکرم (ص) اداره پست شهرستان ملارد
منطقه ۱۴مارلیکعبدالله یوسفی۶۵۱۷۷۵۵۵بلوار گل مریم جنب مسجد جامع
منطقه ۱۵واحد ۱۹۳شهرام شمس۸۸۵۴۶۲۱۳-۸۸۷۴۳۶۰۳خ مفتح شمالی – منطقه ۱۵ پستی
منطقه ۱۵باجه مرکزیحسین فرنود۸۸۷۴۳۵۹۴خ مفتح شمالی – منطقه ۱۵ پستی
منطقه ۱۵ایرانشهرسعید آبخوش۸۸۸۲۰۲۳۱-۸۸۸۲۳۱۹۷خ انقلاب – ابتدای ایرانشهر
منطقه ۱۵سینامهدی فتحی۸۸۳۱۱۸۷۹-۸۸۸۲۴۲۲۳میدان هفت تیر – ابتدای بهارشیراز
منطقه ۱۵اردیبهشتشاپور ایمانی۸۸۴۶۶۲۸۹خ خرمشهر- نبش خ دشتک پ ۵
منطقه ۱۵ساعیندا جوکار۸۸۷۹۵۱۸۱-۸۸۷۷۴۰۴۸خ ولیعصر – بعداز پل همت
منطقه ۱۵مطهریمجید نصیری۸۸۸۲۶۰۱۶-۸۸۸۴۹۹۵۵خ کریمخان – خ شهید حسینی
منطقه ۱۵افشاربوذر بهادری۸۸۴۰۷۲۶۵خ شریعتی – بعداز خ ملک
منطقه ۱۵انقلابکیوان نظیری۷۷۶۰۱۲۹۵-۷۷۵۰۵۱۱۶پیچ شمیران – داخل پاساژ برقعی
منطقه ۱۵کریمخانغیر فعالغیر فعالخ کریمخان – تقاطع حافظ
منطقه ۱۵پیاممحمد آهنی۸۸۸۴۲۸۹۱خ طالقانی – نرسیده به خ بهار
منطقه ۱۵علومناصر میرزا جانی۸۸۹۲۲۲۰۷خ نجات الهی – کوچه نوید – پلاک ۳۲
منطقه ۱۵کانونغلامرضا رحمانی نیا۸۸۷۲۴۵۷۶خ خالداسلامبولی – ساختمان کانون
منطقه ۱۵سهندعباد اله بهرام زاد۸۸۵۴۷۸۴۸خ بهشتی – ساختمان شرکت
منطقه ۱۵برج سپهر ۱بتول محبت پیشه۸۸۸۳۲۶۱۵خ سمیه – برج سپهر
منطقه ۱۵برج سپهر ۲سیامک فروغی۶۶۷۳۹۵۰۸خ جمهوری اسلامی
منطقه ۱۵بانک کار آفرین ۲۶۲۱۵۰۰۰- داخلی ۱۷۲۰خ ولیعصر خ ناهید غربی
منطقه ۱۵بانک توسعه صادراتیوسف برقیان۸۴۹۱۲۳۱۴-۸۴۹۱۲۲۹۲خ بخارست – نبش خ ۲۱ – طبقه همکف
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۰۰۸غیرفعال۸۸۴۰۰۰۲۳  خ بهشتی- بین جهارراه قصرو اندیشه-جنب دانشکده خبر-پلاک ۳۰
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۰۲۷فرزان آذر نیایی۸۸۵۱۰۳۳۰خ سهوردی – خ آریا وطنی – پلاک  ۲۰
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۰۴۷غیر فعال۸۸۹۳۰۳۷۹خ نجات الهی-مابین سمیه وانقلاب-پلاک ۶۹-طبقه اول
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۰۷۲غیر فعال۲۲۹۲۵۴۵۸وزیری پور – خسروانی پ ۴ واحد ۲
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۱۰۰ناصر مبصر گنجوی۸۸۸۳۹۶۵۷ضلع شمال شرقی میدان فردوسی-پلاک ۱۱-طبقه۲
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۱۲۲بابک صالحی۸۸۶۴۴۱۴۹بزرگراه شهیدحقانی – کتابخانه ملی
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۱۳۰بهادر هنرور۸۸۷۵۷۵۹۵-۸۸۷۳۷۳۴۳میدان شهیدقندی-جنب شهرداری۷-پلاک۵-واحد۲۴
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۱۳۳مهران دلیر۸۸۵۲۳۶۰۴خ ش بهشتی-خ صابونچی-پلاک ۲۰-واحد ۵
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۱۷۴سید حسین لطفی۷۷۶۳۱۴۲۲-۷۷۵۳۷۳۶۹بهار شمالی کوچه شکیبا پ ۳۵۹ ط ۱ جنوبی
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۲۲۹جواد مدنی ۸۸۷۲۵۰۵۶-۸۸۷۱۳۲۵۱خ مطهری-مقابل سنائی-پلاک ۲۷۱-طبقه ۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۲۳۲ ۸۶۰۷۰۹۶۳خ مطهری – بعد از خ اورامان پ ۱۲۶ واحد ۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۲۴۰مجید نظری۸۸۱۷۱۱۶۰مطهری-خ ش یوسفیان-ک لادن-پلاک ۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۲۴۲امیر محمد پورمند۸۸۵۱۱۷۶۱-۲سهروردی-خ خرمشهر-پلاک ۲۹-واحد  ۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۲۶۰محمد نظری۸۸۵۲۴۵۴۷-۸۸۷۳۴۸۳۹خ پاکستان-ک ساوجی نیا-پلاک ۹-واحد ۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۲۷۱حبیب اله صالحی۸۸۷۵۸۸۷۸-۸۸۷۵۲۶۴۵خ بخارست-خ دهم- پلاک ۵۲ طبقه همکف
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۳۰۶داود شیخ زاده۸۸۳۱۲۹۱۴-۱۵خ قره نی-بعدازکلانتری-کوچه باجول زاده-پلاک۱۹ –   ۰۹۳۹۸۹۹۵۵۷۸
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۳۱۱خانم حسنی۸۸۸۴۷۲۹۸-۸۸۸۱۲۲۰۲مفتح شمالی-چهارراه زهره- پلاک ۱۴-طبقه ۲
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۳۱۷صفائی۸۲۲۳۳۲۷۶-۹۱۲۶۰۸۰۲۶۲تقاطع شریعتی و طالقانی ک نقدی پ ۴ ط۱ واحد ۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۳۷۲مهرناز سمندی۸۸۱۷۲۹۳۱-۲ش بهشتی-خ قنبرزاده-خ هویزه-پلاک ۱۱۸
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۴۱۶سینا دانش۸۸۷۱۵۴۴۵خ ش بهشتی-بین قائم مقام ومیرزای شیرازی-س ۴۴۲
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۴۳۱غیر فعال۸۸۷۴۸۳۷۲-۸۸۷۴۹۴۵۸سهروردی شمالی- مجتمع نیلی- طبقه اول- واحد ۶ -۰۹۱۲۵۴۴۵۷۸۰ابوترابی
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۴۷۱یاوری۸۸۵۴۰۶۵۵سرافراز – پ ۳۰
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۵۸۸غیر فعال۸۸۹۴۷۱۸۹-۸۸۹۳۸۵۸۵م ولیعصر-ک شقایق – پلاک ۷/۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۵۹۱غیر فعال۸۸۸۶۵۳۹۸هفت تیر -خ بهارشیراز – پلاک ۲۰۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۵۹۶خانم آبنهیر نیر یو سنگی۸۸۵۱۲۰۴۰سهروردی-زیرپل سیدخندان-خ میرمطهری-پلاک ۲۶
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۶۰۹محمد حسین دزکی زاده۸۸۳۴۸۱۴۵-۸خ قائم مقام فراهانی-نبش فجر- پلاک ۲
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۶۴۲هانیه السادات فرزین۷۷۶۰۱۹۳۹شریعتی-پائین ترازبهارشیراز-ک روشن-پلاک ۲۵۴-واحد ۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۶۷۴باغبانیان۸۸۴۱۱۵۴۳-۸۸۴۱۴۷۸۰سهروردی -نرسیده به مطهری- پلاک ۲۶۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۶۷۷داریوش اسدیان۸۸۷۲۶۶۳۰مطهری -پلاک ۳۵۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۷۳۷فریدون صادقی۸۸۳۰۸۴۵۲-۸۸۹۳۰۱۶۶میدان شعاع -خ خردمند -پلاک ۲۰۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۷۷۶غیر فعال۸۸۳۱۵۴۵۵خ مطهری -گلریز-ساختمان ۱۸
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۷۹۴محبوبه رئوفی۸۸۹۱۳۸۸۴۵-۶مطهری-خ لارستان-نبش کوچه مرجان -پلاک ۸
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۷۹۹محمد حسن کرمانی۸۸۷۱۷۴۱۰-۸۸۵۵۴۴۷۹خ وزرا-خ هفتم-پلاک ۲۵
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۸۲۵محمد حسن میری۸۸۳۲۴۸۳۴-۶خ فجر-ک مدائن – پلاک ۲۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۸۵۱فرزاد اسدی۸۸۸۶۱۹۰۳کریمخان -خ سنائی -پلاک ۱۳ -واحد یک
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۸۹۲بهروز صابر دستجردی۸۸۵۲۹۴۴۳سهروردی شمالی-چهارراه هویزه-پلاک ۴۸۸
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۸۹۴عیسی محمودی۸۸۴۰۲۹۷۴سهروردی جنوبی – پلاک ۲۰۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۹۰۸فرهاد فرزانه۸۸۷۵۳۳۱۸سهروردی-بالاترازبهشتی-پلاک ۴۰۰ – طبقه یک
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۹۴۱بابک درخشان۸۸۸۷۵۱۰۰-۸۸۶۶۱۵۵۲خ ولیعصر-بالاترازساعی-برج صدف-پلاک ۲۲۲۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۱۹۶۹طاهره امامی۸۸۸۶۱۱۷۲-۸۸۳۲۷۹۹۶خ مطهری-خ امیراتابک-خ وراوینی-پلاک ۳۵-واحد ۲
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۰۰۶محمد علی باکانی۸۸۷۰۸۰۷۴ولیعصر-روبروی بیمارستان هاجر- پلاک ۲۰۷۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۰۱۷عزیز اله داوریان۲۲۲۷۱۸۲۰بلوار میرداماد -خ پگاه – کوچه دوم – پلاک ۲
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۰۵۰حمید رضا فلاح۸۸۸۶۲۸۱۴-۸۸۳۰۷۹۵۱مطهری-نبش اتوبان مدرس- پلاک ۲۶۸
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۰۵۶محمد حسین قلی بیگیان۸۸۵۳۹۱۳۷-۸۸۵۳۹۰۶۳م آرژانتین-نبش خ ۱۸ ساختمان جردن-طبقه یک
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۰۷۲خان محمد پور۸۸۳۰۸۸۴۱هفت تیر – لطیفی پ ۲۰ واحد ۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۱۱۸سیدحسین تقوی تکیار۸۸۷۹۰۴۵۴-۸۸۷۷۲۸۹۰م ونک-پل حقانی -جنب بیمه ملت-پلاک ۴۶
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۱۳۲غیر فعال۸۸۹۲۱۲۴۰مطهری خ لارستان خ مجلسی پ ۲۵ ط ۱
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۱۴۰صدیقه مسکن۸۸۹۱۹۹۲۳-۵م فردوسی-ابتدای خ انقلاب-پلاک ۶۲۳
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۱۷۰محسن نصیری۸۸۸۱۴۰۶۲-۳خ کریمخان زند-خ خردمندجنوبی-نبش کوچه پنجم-واحد۴-پلاک۴۷
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۲۲۲نعمت زاده بابکی۸۸۵۲۸۵۸۷سهروردی شمالی- مجتمع نیلی- طبقه اول- واحد ۶
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۲۲۴غیر فعال۸۸۵۰۴۱۳۸-۸۸۵۳۲۴۷۲شریعتی بالا تر از عباس آبادکوچه جهاد پ ۸۳۲ ط۲ واحد ۷
منطقه ۱۵۷۲-۱۶-۲۲۴۰حسین حقی۸۸۷۶۳۰۴۰سید خندان نبش خ برازنده پلاک ۷۲۰
منطقه ۱۶شهید بهشتیداود خطیری۷۷۸۹۵۵۵۵میدان رسالت اول خیابان نیروی دریایی منطقه ۱۶ پستی
منطقه ۱۶باجه امانات خارجهاعتمادی فر۷۷۸۰۳۴۵۴میدان رسالت ابتدای نیروی دریایی کوچه سهند
منطقه ۱۶دفتر شهید فلاحیکمال کیارستمی۸۸۴۶۷۶۱۹بزرگراه رسالت زیر پل سید خندان ابتدای شریعتی جنوبی
منطقه ۱۶دفتر شهید مدنیبهروز اشتری۷۷۵۴۴۶۹۸چهارراه نظام آباد سبلان جنوبی جنب تعاونی مصرف شهرو روستا
منطقه ۱۶دفتر شهید تندگویانصفری پور۲۲۳۱۲۷۲۷مجیدیه  شمالی  مرکز مخابرات شهید تندگویان
منطقه ۱۶دفتر شهید باهنراسدنژاد۷۷۸۸۶۷۸۵فلکه دوم تهرانپارس جنب مرکز تلفن شهید باهنر
منطقه ۱۶دفتر فدکشریفی۷۷۸۱۵۹۲۱نظام آباد بعد از ایستگاه جوجه کشی
منطقه ۱۶دفتر لویزانرضا همتیان۲۲۹۳۰۰۲۰لویزان ساختمان مخابرات
منطقه ۱۶دفترشهرک شهید رجاییعرب بیک۲۲۹۶۹۹۱۳میدان نوبنیاد تقاطع صیاد و بابایی شهرک شهید رجایی
منطقه ۱۶دفتردانشگاه شهید رجاییخانم نوروزی۲۲۹۷۰۰۹۶سه راه لویزان سه راه نیروی زمینی خ شهید شعبانلو روبروی ساختمان سروش
منطقه ۱۶دفتر شهرک امیدمرتضی معروفی۷۷۰۷۶۰۴۷قنات کوثر ابتدای شهرک امید
منطقه ۱۶دفتر شهید مفتححمیدرضا  رضا۲۲۸۴۷۵۰۰ابتدای پاسداران مرکز مخابرات مفتح
منطقه ۱۶دفتر دانشگاه علم و صنعتخانم رحیمی۷۷۱۹۶۴۰۰میدان الغدیر دانشگاه علم و صنعت
منطقه ۱۶دفتر رشدایمانی مهر۷۷۹۶۵۲۳۱خ دماوند خ سازمان آب کوچه چهارم غربی
منطقه ۱۶دفتر حکیمیهمجید رنجبر۷۷۰۰۱۸۸۱شهرک حکیمیه خ خرم جنب چاپخانه
منطقه ۱۶دفتر شهید قندیحمید بابایی۸۸۴۶۳۷۱۷شریعتی پایین تر از پل سید خندان جنب تعاونی گفتار
منطقه ۱۶دفتر آیترضا میرزائی۷۷۹۰۲۵۱۶نارمک چهارراه تلفنخانه
منطقه ۱۶واحد ۱۹۳سعید نجاری۷۷۸۰۹۸۸۸میدان رسالت ابتدای نیروی دریایی کوچه سهند
منطقه ۱۶دفتر استادحسن بناجواد مشاعی۸۸۴۴۸۳۱۰مجیدیه جنوبی نبش کوچه شهید محمدرضا سی سی
منطقه ۱۶دفتر پردیسحسن نعمتی۷۶۲۹۸۲۰۰پردیس فاز۲ بلوارملاصدرا
منطقه ۱۶دفتر دماوندچنگیز احمدزاده۷۶۳۲۰۶۰۰دماوند بلوار امام خمینی
منطقه ۱۶دفتر فیروزکوهمجید غرقابی۷۶۴۴۲۹۷۰فیروزکوه بلوار بسیج جنب پل عابر
منطقه ۱۶دفتر گیلاوندقاسم متقی نیا۷۶۳۱۵۷۷۲دماوند گیلاوند بلوار آیت اله خامنه ای جنب نیروی انتظامی
منطقه ۱۶دفتر بومهنمیکائیل سیدی۷۶۲۲۲۱۹۰بومهن جنب مخابرات بلوار امام خمینی
منطقه ۱۶دفتر رودهناکبری۷۶۵۰۲۶۵۰رودهن بلوار امام خمینی روبروی آبشار شهرداری پلاک۱۰۱۲
منطقه ۱۷باجه مرکزیسید مصطفی حسینی۳۳۰۲۶۰۰۷نبرد جنوبی روبروی بازار گل
منطقه ۱۷امانات خارجهمحمد علی احمدی زاده۳۳۰۰۹۷۸۵نبرد جنوبی روبروی بازار گل
منطقه ۱۷واحد۱۹۳محرم خباز۳۳۰۰۹۸۱۳نبرد جنوبی روبروی بازار گل
منطقه ۱۷شهداامیر آقایی۳۳۳۵۶۷۷۲میدان شهدا ایستگاه ورزشگاه
منطقه ۱۷افسریهموسی  اورج زاده۳۳۱۴۶۲۸۰اتوبان افسریه- اول ۲۰متری
منطقه ۱۷پرستارمحمد عیدی۷۷۴۳۶۷۷۷خیابان پیروزی -اول خیابان پرستار
منطقه ۱۷منتظریسعید خالدی۳۳۷۹۴۰۴۶میدان امام حسین(ع)خیابان شهید منظری
منطقه ۱۷ولایتحسین مهری۷۷۴۷۳۹۷۸۳۰متری نیروی هوایی فلکه لوزی
منطقه ۱۷تهران نوفرهاداسفندیاری۷۷۴۱۹۱۷۱میدان امامت -خیابان برادران تیموری فر
منطقه ۱۷الغدیرسید اکبر مصطفوی۳۳۷۱۳۳۳۳خیابان خاوران- جنب مخابرات الغدیر
منطقه ۱۷بروجردیاسماعیل اربابی۳۳۳۳۵۸۳۳میدان بروجردی-خیابان برادران محبی
منطقه ۱۷چاپخانهمجید کتابچی۳۳۳۳۵۰۳۳خیابان اقبال لاهوری چاپخانه دولتی
منطقه ۱۷ثبت شرقفرهاد بینا فر۰خیابان خاوران- روبروی ترمینال خاوران
منطقه ۱۷ثبت جنوب شرقهمایون حشمتی۰خیابان پیروزی-خ پنجم فلکه دوم
منطقه ۱۷غذاداروهماجراحی۰خیابان انقلاب خیابان فخر رازی
منطقه ۱۷بیمارستان پارسابوالقا سم جابرزاده۰بلوار کشاورز بیماستان پارس
منطقه ۱۸رئیس اداره سرویس های نوین پستیپرویز رحیم زاده۵۵۹۰۵۴۱۳شهرری انتهای خ ۲۴ متری منطقه ۱۸ پستی
منطقه ۱۸باجه مرکزی ( منطقه ۱۸ پستی )علیرضا قربانی۵۵۹۵۶۶۱۱شهرری انتهای خ ۲۴ متری منطقه ۱۸ پستی
منطقه ۱۸دفتر پست شهید آقا باباییبهروز جوادی فر۵۵۰۸۱۳۷۱تهران میدان بازار دوم نازی آباد
منطقه ۱۸دفتر پست باقر شهرحسن علی باقری۵۵۲۰۲۵۳۵شهرری باقر شهر خ موسی بن جعفر (ع )
منطقه ۱۸دفتر پست بعثتغلام داودی۵۵۰۹۱۲۲۱خزانه بخارائی خ تقوی
منطقه ۱۸دفتر پست خاورشهرغلام داودی۳۳۸۵۲۸۲۸خاورشهر داخل شهرک
منطقه ۱۸دفتر پست حسن آبادعلیرضا عرب باقری۵۶۲۲۲۲۲۱حسن آباد خیابان امام جنب پل هوائی
منطقه ۱۸دفتر پست سیزده آبانمجید امیری پور۵۵۰۰۰۸۷۵خ شهید رجایی رجائی کوی سیزده آبان جنب کلانتری
منطقه ۱۸دفتر پست شیخ صدوقجعفر پژمانفر۵۵۹۰۰۶۰۵شهرری خیابان فدائیان اسلام سه راه ورامین
منطقه ۱۸دفتر پست مرقد امامسید رسول کبودانیان۵۵۲۰۳۸۰۱مرقد امام جنب حرم
منطقه ۱۸دفتر پست دولت آبادسعید اسدی خلیق۳۳۷۴۳۹۳۹دولت آباد بین فلکه اول و فلکه دوم
منطقه ۱۸دفتر پست کهریزکقدرت اله مرادی۵۶۵۲۲۵۵۰کهریزک جنب آتش نشانی
منطقه ۱۸دفتر پست مدرسغلامرضا یوسفی۵۵۹۰۵۰۵۱شهرری میدان سوریان (شهرداری)
منطقه ۱۸دفتر پست نازی آباد جنوبیرحمت اله عسگری۵۵۰۱۰۱۸۸چهارصد دستگاه بلوک ۸
منطقه ۱۸شهرستان ورامیناحمد مرتضوی۳۶۲۵۶۱۲۱ورامین مجتمع ادارات
منطقه ۱۸مرکزی ورامینسعید سعادتی۳۶۲۵۴۰۳۰ورامین مجتمع ادارات
منطقه ۱۸پانزده خردادمجتبی سرخاب۳۶۱۲۳۸۳۸ورامین -قرچک جنب تامین اجتماعی
منطقه ۱۸قرچکرضا ابوالقاسمی۳۶۱۲۲۵۲۵ورامین -قرچک جنب میدان امام حسین
منطقه ۱۸۲۲ بهمنسیروس مینو فر۳۶۲۵۲۹۲۹ورامین -خ مسجد جامع ورامین
منطقه ۱۸خیر آبادمحمد کریمی۳۶۲۳۲۰۴۱ورامین خیرآباد نرسیده به پمپ بنزین
منطقه ۱۸اداره پست شهرستان پاکدشتحسین ولی یاری۳۶۰۲۳۷۵۷پاکدشت خیابان شاهد پلاک ۶۲
منطقه ۱۸اداره پست شهرستان پاکدشتبیژن محمدی۳۶۰۲۱۱۴۲پاکدشت خیابان شاهد پلاک ۶۳
منطقه ۱۸دفتر پست شهدای گمناممهدی خباز۳۶۰۲۳۰۴۴پاکدشت خ مطهری  نبش میدان شهدای گمنام
منطقه ۱۸اداره پست پیشواابوالقاسم خسرو شیری۳۶۷۲۲۵۲۱ورامین – پیشوا  خ پانزده خرداد
منطقه ۱۸باجه مرکزیابراهیم الحاقی۳۶۷۲۲۵۲۱ورامین – پیشوا  خ پانزده خرداد
منطقه ۱۸اداره پست شهرستان اسلامشهرسید مرتضی عظیمی۵۶۳۵۰۹۵۵اسلامشهر -خیابان امام حسن مجتبی (ع) جنب پارک فدک
منطقه ۱۸مرکزی اسلامشهرحمید رضا یوسفی۵۶۳۵۱۹۵۰ 
منطقه ۱۸آیت ا…کاشانیامیر کاشی۵۶۱۲۳۱۲۱اسلامشهر -خ کاشانی نبش شایان
منطقه ۱۸دفتر چهاردانگهحسین محمدی۵۵۲۴۳۲۱۴اسلامشهر -چهاردانگه جنب پل هوائی روبروی پمپ بنزین
منطقه ۱۸باغ فیضمهدی مرادی۵۶۳۴۳۵۰۷اسلامشهر -باغ فیض -انتهای بلوار
منطقه ۱۸احمد آباد مستوفیاردشیر حسین نژاد۵۶۷۱۲۸۹۰اسلامشهر -احمدآبادمستوفی میدان مشعل
منطقه ۱۸اداره پست شهرستان رباط کریممهدی ایلانلو۵۶۲۱۴۹۰۰رباط کریم -بلوار امام خمینی -خ – حاج جعفری پلاک ۸و۱۰
منطقه ۱۸باجه مرکزیوحید ایلانلو۵۶۴۲۲۹۳۹ 
منطقه ۱۸اداره پست شهرستان بهارستانسید رسول موسوی۵۶۷۵۷۰۹۶بهارستان – نسیم شهر -خ امام خمینی جنب اداره مخابرات
منطقه ۱۸دفتر پستی نسیم شهرحمید رضا بهرامی۵۶۷۵۳۶۴۴بهارستان – نسیم شهر -خ امام خمینی جنب اداره مخابرات
منطقه ۱۸دفتر پستی گلستانعلی نوروزی شرف آباد۵۶۳۲۲۲۷۷بهارستان – گلستان -بلوار قدیر کوچه پست پلاک ۷۶
منطقه ۱۹باجه مرکزیخسرو کریمی۲۲۶۰۰۰۹۱-۵داخلی ۲۱۵خ شریعتی – جنب پل آیت اله صدر
منطقه ۱۹تجریشحسین رضایی۲۲۷۱۳۴۹۸میدان تجریش – نبش خ ولی عصر (عج)
منطقه ۱۹رستم آبادمرتضی سلیمی۲۲۵۴۳۰۷۷خ شهید کلاهدوز – چهارراه دلبخواه
منطقه ۱۹نیاورانحسین رحیمی۲۲۲۸۰۹۴۶خ پاسداران – ابتدای خ اقدسیه
منطقه ۱۹شهید اسماعیلیفاطمه یاریاری۲۲۶۰۹۰۳۵خ شریعتی – دوراهی قلهک
منطقه ۱۹الزهراشادی آقاسی۸۸۰۳۰۳۶۳ونک – دانشگاه الزهرا
منطقه ۱۹اوینشهاب الداغی۲۲۴۳۰۰۶۱زندان اوین
منطقه ۱۹کانون کارشناسانحسین حیدری۲۳۸۵۲۲۵۲خ ظفر- نبش خ شهید شهیدافشار- کانون کارشناسان
منطقه ۱۹ارتباطات سیارمهدی محمودی۸۱۷۱۲۰۱۶-۱۷میدان ونک-خ ونک-نرسیده به اتوبان کردستان-برج مخابراتی همراه
منطقه ۱۹قدسمحمد رجبی۲۲۷۱۱۳۰۰میدان قدس
منطقه ۱۹ثبت شمیرانحسن قلی زاده۲۲۷۱۳۰۶۹میدان تجریش- خ فناخسرو- ثبت اسنادشمیران
منطقه ۱۹سعادت آبادحسین پوراسماعیلی۲۲۱۲۰۷۳۱سعادتآباد- میدان کاج- میدان شهرداری
منطقه ۱۹مقر۱۹۳فرشید پناهنده۲۲۶۰۶۶۱۹خ شریعتی – جنب پل آیت اله صدر
منطقه ۱۹لشگرکمهرداد رضایی۲۲۴۴۱۲۶۱اتوبان ارتش- خ نخل – روبروی دانشگاه پیام نور
منطقه ۱۹لواسانبهروز کریم آبادی۲۶۵۴۲۰۳۵لواسان- بلوارامام خمینی – جنب شهرداری
منطقه ۱۹دربندمحمد حاجی کلایی۲۲۷۰۰۰۳۵تجریش – میدان دربند
کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد