زندان مرکزی تهران بزرگ

نشانی : جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – کیلومتر ۵ – شهرک صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

تلفن : ۰۲۱۵۶۲۵۸۰۶۱

 

زندان اوین

نشانی : تهران – اوین – خیابان شهید کچویی

تلفن : ۰۲۱۲۲۴۳۰۰۱۴

 

زندان خورین

نشانی : تهران – ورامین

تلفن : ۰۲۱۳۶۷۷۶۰۰۰

 

زندان فشافویه

نشانی : جاده ورامین چرمشهر- حسن آباد- کیلومتر ۵ شهرک صنعتی بیجین

تلفن : ۰۲۱۵۶۲۵۸۰۵۰

 

زندان قزلحصار

نشانی : استان البرز– مهرشهر– انتهای بلوار ارم –کیانمهر– جاده قزلحصار – ندامتگاه قزلحصار

تلفن : ۰۲۶۳۳۲۶۵۰۵۳

 

زندان رجایی ‌شهر کرج

نشانی : گوهر دشت- بلوار موذن

تلفن : ۰۲۶۳۴۴۱۱۶۶۷

 

 

 

زندان شهرری

نشانی : بزرگراه تهران ورامین- قرچک

تلفن : ۰۲۱۳۶۱۲۱۰۴۰

 

زندان دماوند

نشانی : جاده فیروزکوه- نرسیده به جاده باغ سربندان

تلفن : ۰۲۱۷۶۳۳۲۰۲۹

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد