0
فروش ملک مشاعفروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاع از دادگاه

دستور فروش ملک مشاع از دادگاه

نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در خصوص دستور فروش ملک مشاع از دادگاه بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

فروش ملک مشاع

در مورد اموال غیرمنقول مشاعی که جریان ثبتی آنان خاتمه یافته باشند و دو یا چند نفر بر آن مالکیت مشاعی داشته باشند هر یک از مالکین مشاع می ‌توانند تقاضای افراز مالکیت مشاعی خود را از واحد ثبتی محل نمایند.

ادامه مطلب …
0
تفکیک ملکتفکیک ملک

دعوای الزام به تفکیک ملک

دعوای الزام به تفکیک ملک

حال مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در مورد دعوای الزام به تفکیک ملک بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

تفکیک ملک

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد ، تفکیک عبارت است از تقسیم مال به قطعات کوچکتر از طرف مالک یا مالکین، که در آن شریک هستند.

ادامه مطلب …
0
تنظیم وکالت‌نامه فروشتنظیم وکالت‌نامه فروش

مدارک انتقال سند خودرو یا وکالت نامه فروش

مدارک مورد نیاز جهت انتقال سند رسمی خودرو یا تنظیم وکالت‌نامه فروش

حال در خصوص مدارک مورد نیاز جهت انتقال سند رسمی خودرو یا تنظیم وکالت‌نامه فروش بنا بر گفته کارشناس موسسه حقوقی کیانداد ، را برای کاربران و مخاطبان عزیز میخواهیم توضیح دهیم ما را همراهی نمایید.

مدارک انتقال سند خودرو یا وکالت‌نامه فروش

* حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل، ولی، قیم)

ادامه مطلب …
0
خودروی توقیفیخودروی توقیفی

خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد

آیا خودرویی که مورد وثیقه قرار گرفته یا توقیف است را می‌توان به دیگری منتقل کرد؟

حال می خواهیم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد ، در  خصوص اینکه آیا خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد بررسی شده و در دسترس کاربران قرار می گیرد.

خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد

به گفته وکیل قراردادها در موسسه حقوقی کیانداد، خودروی توقیفی که توسط مراجع قضایی به دلیل وقوع جرم مانند حمل و نقل مواد مخدر در بازداشت است و یا به عنوان وثیقه توسط دادسرا سند آن بازداشت شده باشد، قابل نقل و انتقال نیست.

ادامه مطلب …
0
سند رسمی خودروسند رسمی خودرو

انتقال سند رسمی خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی

انتقال سند رسمی خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود!

مقاله حاضر درباره انتقال سند رسمی خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی بر گفته کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران عزیز قرار می گیرد.

انتقال سند رسمی خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی

 در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور، تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می‌باشد.

ادامه مطلب …
0
تابعیتتابعیت

تابعیت به چه معناست

تابعیت به چه معناست؟

حال مقاله تابعیت به چه معناست را مطابق با نظریه  کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی کرده و در اختیار مخاطبان و کاربران عزیز قرار می دهیم.

تابعیت در اصطلاح عبارت است از یک رابطه سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می ‌سازد. تابعیت رابطه‌ ای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می ‌شود و باعث می ‌شود که اشخاص هم به اطاعت از قوانین دولت ملزم شده و هم از حمایت دولت برخوردار شوند.

ادامه مطلب …
0
انتخاب نام کودکانتخاب نام کودک

انتخاب نام مناسب برای کودک

انتخاب نام مناسب برای کودک:

در اینجا وکیل خانواده در موسسه حقوقی کیانداد ، به بررسی موضوعات و سوالات مرتبط با گرفتن شناسنامه برای کودک و انتخاب نام مناسب کودک می پردازد:

انتخاب نام مناسب کودک

بر اساس تعالیم اسلامی و مقررات حاکم از اولین حقوق کودک بعد از تولد، انتخاب نام مناسب و اعلام ولادت کودک است. برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می ‌شود، انتخاب می ‌گردد.

ادامه مطلب …
0
زمان شروع و پایان کودکیزمان شروع و پایان کودکی

زمان شروع و پایان کودکی

شروع و پایان دوران کودکی چه زمانی است؟

حال مقاله زمان شروع و پایان کودکی را مطابق با نظریه  کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی کرده و در اختیار مخاطبان و کاربران عزیز قرار می دهیم.

زمان شروع و پایان کودکی

آغاز کودکی، با انعقاد نطفه آغاز می‌ گردد. لذا برابر مقررات، از زمان انعقاد نطفه، حمایتهای قانونی از کودک شروع می ‌شود.

ادامه مطلب …
0
حق‌السعی یا مزد کارگرحق‌السعی یا مزد کارگر

حق‌السعی یا مزد کارگر

حق‌السعی یا مزد کارگر

این موضوع به قوانین حق‌السعی یا مزد کارگر که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده و برای مخاطبان و کاربران گرامی شرح داده شده است.

حق‌السعی یا مزد کارگر چیست؟

ادامه مطلب …
0
اقدامات قبل از خرید خودرواقدامات قبل از خرید خودرو

اقدامات قبل از خرید خودرو

اقدامات قبل از خرید خودرو

به گفته کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در مورد اقدامات قبل از خرید خودرو ، اولین گام پس از مذاکره حضوری یا تلفنی، بازدید خودرو است.

هنگام خرید خودرو به این نکات توجه کنید:

کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد توصیه می کنند که به هیچ ‌وجه خودتان به تنهایی خودرو را بازدید و بررسی نکنید.

ادامه مطلب …
۱ ۲ ۳ ۱۵
طراحی سایت و سئو سیبل