نویسنده سایت عضو سایت asked 4 ماه ago
شوهر زنی که مدعی است همسرش با کسی رابطه نامشروع دارد شاکی خصوصی محسوب می‌شود؟ آیا اعتراض وی پذیرفته می‌شود؟

 

به جهت اینکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شده است شاکی خصوصی هم تلقی می‌شود و اعتراض او قابل تعقیب و رسیدگی است. با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده را از حقوق شوهر دانسته است، شوهر، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند نسبت به رأی اعتراض کند.