مهرداد 1 سال قبل

با سلام به شما دوست عزیر 

در کل نظریه کارشناس با واقعیات بازار تطابق ندارد درهر حال چنانچه زمانی برای اعتراض به نظریه کارشناس می بایست درخواست کارشناسی مجدد نمایید.

طراحی سایت و سئو سیبل