مهرداد asked 1 ماه ago

با سلام به شما دوست عزیر 

در کل نظریه کارشناس با واقعیات بازار تطابق ندارد درهر حال چنانچه زمانی برای اعتراض به نظریه کارشناس می بایست درخواست کارشناسی مجدد نمایید.