پرسش و پاسخاقرار و انکار در اثبات زنا
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل
در زنای موجب حد اگر یکی از طرفین اقرار به زنا نمود و دیگری انکار کرد اقرار مقر علیه خودش نافذ است و محکوم به حد می‌گردد و منکر تبرئه می‌گردد آیا می‌شود گفت این قاعده به طریق اولی در رابطه نامشروع مادون زنا جاری است یا خیر بگوییم چون رابطه نامشروع طرفینی است اگر یکی اقرار کرد دیگری نیز محکوم به شلاق تعزیری است؟

چنانچه یکی از طرفین که متهم به زنا هستند با توجه به شرایط شرعی در قانون اقرار به زنا نماید حد بر او جاری می‌گردد و اگر دیگری انکار نماید و دلیل موجهی بر ارتکاب زنا نباشد تبرئه می‌شود (همچنین است در رابطه نامشروع مادون زنا) که به طریق اولی و به مراتب دست قاضی در کیفرهای تعزیری باز است، اضافه می‌گردد که در ادله اثبات در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اقرار در ماده ۱۶۰ از اهم دلایل است باید احراز گردد که پس از قطع و یقین و احراز شرایط مقرر در قانون (اقرار) اقرارکننده به جرم زنا را بشود نسبت به او حد جاری کرد.