نویسنده سایت عضو سایت 7 ماه قبل

حداکثر میزان مجازات تکمیلی تبعید برای ارتکاب جرم رابطه نامشروع مادون زنا، دو سال می‌باشد.