نویسنده سایت عضو سایت 9 ماه قبل

حداکثر میزان مجازات تکمیلی تبعید برای ارتکاب جرم رابطه نامشروع مادون زنا، دو سال می‌باشد.