پرسش و پاسخدسته بندی: مهریه و طلاقبعد از عقد متوجه شدم همسرم باکره نبوده آیا از این طریق می‌توان نکاح را فسخ کرد؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

بله فریب در ازدواج چه از سوی مرد و چه از سوی زن می‌تواند باعث ایجاد حق فسخ نکاح برای طرف مقابل شود. مانند اینکه زن خود را باکره معرفی کرده و بعداً خلاف آن ثابت شود یا زن خود را دارای تحصیلات عالیه در فلان رشته معرفی کرده و بعداً خلاف آن ثابت شود که در این حالت مطابق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی اگر فسخ نکاح قبل از نزدیکی باشد مهریه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر در صورتی که علت فسخ عِنَن یا ناتوانی جنسی مرد باشد.