پرسش و پاسخدسته بندی: مهریه و طلاقاگر زنی بعد از طلاق در حال گرفتن اقساط مهریه از همسر سابق باشد، با ازدواج مجدد زن، اقساط مهریه به زن تعلق می‌گیرد؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

خیر، طلاق قبلی و ازدواج بعدی تأثیری در پرداخت مهریه از طرف مرد و دریافت آن به عنوان طلب از سوی زن ندارد.