پرسش و پاسخدسته بندی: طلباگر اصل سند و مدرک مورد ادعا در ادارات و ارگان‌ها باشد تکلیف خواهان یا خوانده دعوا برای دفاع از خود چیست؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

در این صورت طبق ماده ۲۱۳ و ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه یا شورای حل اختلاف باید از ادارات مربوطه استعلام لازم را انجام دهد.