پرسش و پاسخمجازات نگهداری مشروبات الکلی
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل
آیا نگهداری آلات قمار، عکس‌ها و نوارهای مبتذل و مشروبات الکلی در منزل جرم است و می‌توان اشیاء مذکور را ضبط نمود یا خیر؟

 

با توجه به ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات فیلم یا نوار به طور کلی هر شیئی دیگر که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید، در صورتی که به منظور تجارت یا توزیع و یا به نمایش گذاردن در انظار عمومی نگهداری شده باشد جرم محسوب می‌شود و طبق مقررات ماده مذکور مرتکب قابل مجازات تعزیری است ولی برای صرف نگهداری اشیاء مذکور بدون احراز قصد مزبور در قانون مجازاتی تعیین نشده و نمی‌توان به عنوان آلات و ادوات جرم نسبت به ضبط آنها اقدام نمود و بر طبق اصول مسلم شرعی و قانونی اموال هر کس متعلق به او است بنابراین ضبط و تملک احتیاج به نص قانونی دارد.