پرسش و پاسخآیا می‌توان برای جرائم منافی عفت که شاکی خصوصی ندارد تحقیقات به عمل آورد؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

تحقیق در جرائم منافی عفت که فاقد شاکی خصوصی بوده و مشهود نیز نباشد، ممنوع است.