پرسش و پاسختحقیقات در جرم عمل نامشروع
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل
آیا می‌توان برای جرائم منافی عفت که شاکی خصوصی ندارد تحقیقات به عمل آورد؟

 

تحقیق در جرائم منافی عفت که فاقد شاکی خصوصی بوده و مشهود نیز نباشد، ممنوع است.