نویسنده سایت عضو سایت 9 ماه قبل

رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.