نویسنده سایت عضو سایت asked 4 ماه ago

رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.