نویسنده سایت عضو سایت 7 ماه قبل

رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.