نویسنده سایت عضو سایت 1 سال قبل
آیا رابطه نامشروع اینترنتی جرم است؟

 

رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.

طراحی سایت و سئو سیبل