نویسنده سایت عضو سایت 7 ماه قبل
آیا رابطه نامشروع اینترنتی جرم است؟

 

رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.