پرسش و پاسختظاهر به عمل حرام جرم است؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل
آیا تظاهر به عمل حرام جرم است یا فقط عمل حرامی است که در قانون برای آن کیفر پیش‌بینی شده است؟

 

ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات حکم دو مورد را بیان کرده است اول تظاهر به عمل حرامی که آن عمل دارای کیفر است مانند تظاهر به شرب خمر (نوشیدن مشروب) در این مورد علاوه‌بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به مرتکب زده می‌شود دوم تظاهر به عمل حرامی که دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌نماید، مجازات آن فقط تا ۷۴ ضربه شلاق است، اما اگر عمل حرامی دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه‌دار ننماید مجازاتی ندارد.