پرسش و پاسخدسته بندی: طلبآیا با کپی سند یا نوشته یا فاکتور می‌توان اقامه دعوا کرد؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید در جلسه اول دادرسی اصل اسناد و مدارک ادعایی خود را به دادگاه ارائه کند در غیر این صورت آن مدارک از دلایل او خارج می‌شود. مگر اینکه طرف مقابل آنها را تأیید کند.