پرسش و پاسخدسته بندی: طلبآیا با معرفی شاهد و بدون داشتن سند و رسید کتبی می‌توان مطالبه طلب نمود؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

بله، شهادت یکی از دلایل (ادله) اثبات دعوی در قانون مدنی ایران به شمار می‌آید که در صورت مصون ماندن از ایراد با معرفی شاهد می‌توان اقدام به طرح دعوای مطالبه طلب نمود.