پرسش و پاسخآیا اجبار و اکراه در رابطه نامشروع باعث تخفیف یا سقوط مجازات می‌شود؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 2 سال قبل

اجبار و اکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می‌شود.

طراحی سایت و سئو سیبل