نویسنده سایت عضو سایت asked 4 ماه ago

اجبار و اکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می‌شود.