0

نگهداری و نفقه طفل بعد از فوت والدین

نگهداری و نفقه طفل بعد از فوت والدینپس از فوت والدین این سوال مطرح است که نگهداری و نفقه طفل بعد از فوت والدین با چه کسی است؟ درصورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با فرد زنده خواهد بود. حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی کیانداد در این باره می گویند:

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.تعیین هزینه های عرف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به ‌عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیت‌های اجتماعی، محل اقامت و غیره مدنظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور می‌باشد. اگر مادر تأمین هزینه‌ها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد و یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، می‌تواند دوباره از پدر بخواهد که هزینه‌های فرزند یا فرزندان را تأمین کند. در صورت مخالفت، مادر می‌تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان برعهده پدر است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دستور موقت استرداد فرزند

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل