0

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان

نمونه رأی در مورد کلاهبرداری همراه با جعل عنوان به صور ت زیر است:

رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۴۷ مورخ ۳/۹/۱۳۹۲

خلاصه پرونده

در مورد اتهام آقای پ مبنی بر کلاهبرداری و جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات موضوع شکایت اولیه آقای ک.ح و نیز شکایت آقای ح که شاکی اخیرالذکر هنوز اعلام رضایت نکرده است، با عنایت به مفاد و محتوای کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران، تحقیقات انجام شده از سوی مرجع انتظامی، اظهارات شاهدان، دفاعیات غیرموجه و بی‌اثر متهم در دادسرا، سوابق متعدد کیفری قبلی وی که یک مورد آن جعل عنوان می‌باشد و سایر شواهد و امارات موجود در پرونده توجه اتهام به وی محرز و مسلم است.

رأی بدوی (نخستین)

دادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، نامبرده را بابت کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت و رد مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای ح و بابت جعل عنوان مأمور وزارت اطلاعات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید.

توضیح این‌ که آقای ک به شرح برگ ۱۸۷ و وکیل آقای ح به نام آقای الف که دارای اختیار لازم در وکالت‌نامه نیز بوده اعلام گذشت نموده‌اند و چون انصراف از گذشت مسموع (قبل شنیدن) نیست و در مرحله دادسرا و قبل از صدور کیفرخواست اعلام گذشت شده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   جهات درخواست تجدیدنظر

دادگاه در مورد رد مال به این شاکیان با تکلیفی مواجه نیست.

در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر نگهداری اسلحه جنگی و مهمات آن کیفرخواست جداگانه تنظیم و به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی و اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

ادامه مطلب ….

 

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل