0

مهریه – مهریه عندالاستطاعه – مهریه عندالمطالبه

مهریهمهریه مالی است که ضمن عقد نکاح، مرد باید به زن تقدیم نماید. با اجرای صیغه عقد، زن مالک مهریه شده و می تواند آن را مطالبه کند.

مهریه مُؤجَّل : یعنی برای پرداخت آن زمانی مشخص شده باشد،در نتیجه قبل از این زمان، زوجه نمی تواند آن را مطالبه کند. مثل آنکه ضمن عقد نکاح شرط شود زن تا ۲ سال حق مطالبه مهریه خود را ندارد.

مهریه عندالاستطاعه: در این حالت زوجه فقط زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که بتواند در دادگاه با معرفی مالی از شوهر توانایی مالی او در پرداخت مهریه را اثبات کند.

مهریه عندالمطالبه: که زوجه هر زمانی بخواهد می تواند نسبت به دریافت آن اقدام کند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل