سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ

نشانی : تهران،خیابان آزادی، جنب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پلاک ٣۴۵، سازمان تامین اجتماعی
پاسخگویی به سوالات از طریق تلفن:    ١۴٢٠       پیامک:    ١٠٠٠١۴٢٠
فکس : ۶۶۵٨٠۵۴٣ – ٠٢١
سایت : www.tamin.ir
ایمیل : info@tamin.ir

 

مسیرهای دسترسی حمل و نقل عمومی به محل ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی:

اتوبوس رانی: خط ١ سامانه اتوبوس تندرو BRT، ایستگاه بهبودی (روبروی درب اصلی سازمان تأمین اجتماعی)

مترو: خط ٢ و خط ۴ متروی تهران، ایستگاه شادمان

 

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد