0

صلح عمری

صلح عُمریدر اصطلاح حقوقی، صلح عمری به معنای اعطای مالکیت مال به دیگری و نگهداشتن منافع آن به مدت عمر خود یا شخص ثالثی است، بنابراین مُصالح حق استفاده و اجاره دادن ملک به مدت عمر خود را دارد و پس از فوت او، مُتصالح، مالک عین و منافع می گردد،

بنابراین مُصالح می تواند حق فسخ یک جانبه را نیز در قرارداد صلح پیش بینی نماید و هر زمان که بخواهد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی فسخ عقد قرارداد را اعلام نماید.

موسسه حقوقی کیانداد در امور مربوط به دعاوی حقوقی وکیفری مشاوره و قبول وکالت را برعهده دارند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   گیاهان روان‌گردان، ماده مخدر کاکتوس سن‌پدرو

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل