0

شرکت در جرم سرقتشرکت در جرم سرقت چیست؟ در این باره باید گفت: اگر جرم سرقت توسط دو نفر یا بیشتر صورت پذیرد همه آنان شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات معادل مجازات فاعل مستقل جرم را خواهند داشت.

در سرقت مستوجب حد، شریک باید در هتک حرز نیز به موجب بند (ث) ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصوب ۹۲ شرکت داشته باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   درخواست رأی وحدت رویه
شرکت در جرم سرقت چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی سایت و سئو سیبل