رفع سوءاثراز چک برگشتی

به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل حساب جاری، رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی، به یکی از طرق زیر، امکان‌‌پذیر است: *تأمین موجودی حساب جاری * ارائه لاشه چک برگشتی *ارائه رضایت‌نامه و اقرارنامه محضری ذینفع چک به بانک در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک به دلایلی مثل، مفقود شدن، به … ادامه خواندن رفع سوءاثراز چک برگشتی